Alliansen i Motala är för nitisk

7 augusti 2019 05:00

Vi kan nu summera ett halvårsstyre med Alliansen i Motala vid styråran. Ett halvår som stavas nedskärningar och utförsäljningar.

Lika hysteriska som Bo Holmström utanför västtyska ambassaden 1975 ropar Alliansen "sälj ut, sälj ut". Borgerlig politik handlar om att värna och göra det som staten enligt lag säger att kommunerna ska göra. Vi med annan politisk åskådning anser att det inte räcker utan menar att det leder till ökade kostnader för samhället i form av sociala problem, det vill säga ökad psykisk ohälsa, ökade motsättningar och socialbidrag. Innan valet var det en vältalig moderat (Erik Backman) som påstod att åren med Solidariskt Motala var alltför ideologiskt färgade.

Men det vi nu ser är just det: ideologi= bolagisera Platen, sälj Sankt Anna och Skogsborg, lägg ner Hallen och konsumentrådgivningen. Samtidigt ska Godegårds skola öppnas till varje pris. Så löd vallöftet och här sparar de så annars pengafixerade Alliansen inte ett öre.

Politik handlar om åsikter och ideologi och det får man rösta om vart fjärde år.

Politik handlar inte om att få snygga budgetsiffror utan om att bygga ett hållbart samhälle för Motalas medborgare.

Den borgerliga fixeringen vid pengar är inte hälsosam, den blir nitisk och överdriven. Motalas skattebetalare har rätt att begära valuta för sina pengar och var det något vi i Solidariskt Motala försökte göra så var det att erbjuda en god välfärd. Vi lyckades kanske inte helt men viljan var god. Den borgerliga Alliansen verkar endast ha viljan att få en budget i balans.

Det stämmer att vi behöver hushålla med kommunens pengar samt jobba med ständiga förbättringar och det gör kommunens anställda hela tiden. Det stämmer också att det väntar tuffare tider eftersom välfärd kostar.

Att föra fram argument som säger att alliansens politik är präglad av sunt förnuft och pragmatism som Henriksson (M) gör i sitt insändarsvar 31/7 är inte trovärdigt, eftersom det är sunt förnuft att erbjuda förebyggande åtgärder för barn och äldre. Om vi inte satsar långsiktigt på viktig verksamhet för barn och unga blir kostnaden i slutändan mycket större.

De borgerliga sparkraven drabbar de redan hårt ekonomiskt utsatta. Lösningen borde vara att långsiktigt lyfta upp det arbete som sker dagligen i kommunens verksamheter och låta verksamheten vara med och utforma sparbeting. Den viktigaste tillgången Motala kommun har är de kompetenta medarbetarna som både ser och förstår vad som går att förbättra och spara på.

Mats Johannesson

fd gruppledare MP

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!