Vårt behov av vård ökar

10 april 2019 05:00

I år omsätter Region Östergötland över 16 miljarder kronor. Den största delen av pengarna, cirka 70 procent, används till hälso- och sjukvård (resten går till bland annat kollektivtrafik). Trots lägst skattesats i landet hamnar regionens sjukhus på topplaceringar år efter år i nationella jämförelser – tack vare de goda medicinska resultat våra medarbetare presterar.

Vår region står dock inför stora utmaningar. Kostnaderna i vården stiger snabbare än intäkterna, samtidigt som det har blivit svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper, främst sjuksköterskor. Förra året gick sjukvården med en halv miljard kronor i underskott.

Från delar av oppositionen låter det som att de växande kostnaderna beror på att pengarna försvinner på något mystiskt sätt. Det är inte en rättvis beskrivning av vården och det arbete Region Östergötlands medarbetare utför. De ökande vårdkostnaderna är inte något unikt för vår region utan är en utveckling vi ser i hela Sverige. Orsakerna är välkända:

• Vården blir mer avancerad – och dyrare. Till exempel överlever idag närmare 70 procent av alla som får en cancerdiagnos och runt 75 procent av alla som får en hjärtinfarkt. För 30 år sedan var motsvarande siffror runt 45 respektive 55 procent.

• Vi svenskar lever allt längre – och behöver därför mer vård. Tack vare den medicinska utvecklingen och växande välstånd ökar medellivslängden och därmed andelen äldre av befolkningen. Det innebär att behovet av vård växer.

• Vården har svårt med bemanningen – och tvingas hyra personal. Svårigheterna att rekrytera vissa yrkesgrupper, främst sjuksköterskor, leder till ofrivilligt stängda vårdplatser och ökade kostnader för hyrpersonal.

Dessa utmaningar ska inte förminskas. De är verkliga och vi i Koalition för Östergötland tar dem på största allvar. För att säkerställa god vård för alla östgötar framöver kommer vi därför jobba för att:

• Ställa om vården och flytta den närmare östgötarna. Vi behöver göra en förflyttning från vård till förebyggande insatser och från sjukhusvård till vårdcentraler och hemvård. Ju tidigare insatser desto friskare östgötar och desto mindre kostnader.

• Säkerställa att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare. Trots ett tufft ekonomiskt läge måste vi säkerställa att Region Östergötland är en arbetsgivare som lockar till sig och behåller medarbetare. Bara så kan vi lösa vårdplatsbristen.

• Staten ökar statsbidragen till sjukvården. Januariavtalet som slutits mellan S, C, L och MP omfattar ökade statsbidrag till välfärden, något som är en förutsättning för att vi ska klara utmaningen med en åldrande befolkning.

Vi i partierna som utgör Koalition för Östergötland är fast beslutna om att ta ansvar för den östgötska vården. Östergötarna ska känna sig trygga med att vården är jämlik, håller hög kvalitet och finns där när vi behöver den.

Kaisa Karro (S)

Kerstin Sjöberg (C)

Alexander Höglund (L)

Agneta Niklasson (MP)

Koalition för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!