Varning för handelskrig

Ambitionen på sikt för EU och USA måste vara att återuppta samtal om ett ambitiöst och modernt handelsavtal, skriver Europaparlamentariker Aleksander Gabelic (S).

8 april 2019 05:00

Just nu diskuterar EU:s medlemsländer om EU och USA ska inleda samtal om två smala handelsavtal. Syftet är att avvärja ett skadligt handelskrig.

Både EU och USA har mycket att förlora på handelskrig och försämrade relationer. Det skulle i slutändan drabba jobb, investeringar och människor – på båda sidorna av Atlanten. För Sveriges del är USA en av våra allra viktigaste handelspartners. USA kommer redan på femte plats efter Tyskland, Norge, Finland och Danmark.

Under president Trumps styre har handelsrelationen mellan EU och USA ändå blivit extremt spänd. Förhandlingarna om handelsavtalet TTIP har lagts i frysboxen. I mars förra året nådde relationerna en ny bottenpunkt, när USA beslutade att införa tullar på import av stål och aluminium och EU svarade med flera åtgärder för att skydda sig. Som om ståltullar inte vore nog överväger Trump ytterligare tullar på bilar.

Som ett led i arbetet emot en farlig upptrappning har EU-kommissionen föreslagit att inleda förhandlingar med USA om två smala avtal, ett om industriprodukter och ett om att göra det lättare för företag att bevisa att de uppfyller de tekniska krav som finns hos båda sidor.

Häromveckan skulle Europaparlamentet säga sitt om förslaget. Trots det allvarliga läget kunde ett extra splittrat Europaparlament inte enas om någon ståndpunkt. En del ville inte att EU ska förhandla innan ståltullarna är borta. Andra menade att samtal är en förutsättning för att tullarna ska tas bort. Slutligen fanns de som alltid röstar emot frihandel.

Jag tillhör dem som tror på samtal. Jag har därför ställt mig bakom att förhandlingar inleds för att undvika ett skadligt handelskrig, men med tydliga krav på att ståltullarna och andra hot ska vara borta innan något avtal går i mål. Utöver det tycker jag att det ska göras en hållbarhetsutredning som tar hänsyn till bland annat Parisavtalet. Det är också viktigt att EU-länderna är enade och starka. Splittring gynnar bara Trump.

Även om jag stöder förhandlingar finns frågetecken om det kommer att leda någonstans. Särskilt som USA hellre vill prata om jordbruksvaror än industriprodukter. Trots det tycker jag att begränsade förhandlingar är ett sätt att upprätthålla en dialog och se till att situationen inte blir värre. Det håller grytan kokande.

Oavsett hur EU-länderna nu går vidare för att förhindra ett handelskrig får EU inte sänka ribban för sin handelspolitik. Ambitionen på sikt för EU och USA måste vara att återuppta samtal om ett ambitiöst och modernt handelsavtal enligt EU:s vanliga handelsstrategi. Sådana avtal innehåller också ett viktigt samarbete på hållbarhetsområdet. EU måste också få med sig USA i sitt arbete för ett uppdaterat och fungerande internationellt handelssystem.

EU:s ambitionsnivå med USA får inte sänkas, men kanske behövs en annan amerikansk president för att vi ska nå vårt slutmål. Tills dess behöver vi se till att läget inte blir värre och att vi inte hamnar i ett fullskaligt handelskrig. För det krävs dialog och politiskt ledarskap.

Aleksander Gabelic (S)

Europaparlamentariker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!