Vad händer med meröppet på biblioteket?

Hanteringen av meröppet på huvudbiblioteket i Vadstena präglas av en mycket stor slutenhet. Det är inte alls acceptabelt, anser Anders Agnemar.

En kommun har många viktiga ansvar. Biblioteksverksamheten är ett av dessa. 

Vadstenas huvudbibliotek är mycket välskött. Det har en mycket serviceinriktad och bra personal. Det har ett bra bokbestånd och de böcker man saknar kan man genom samarbetet i Götabiblioteken snabbt få till sig för utlåning.

Biblioteket har förutom bokutlåning en mängd andra uppgifter. Det ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Man ordnar mycket utåtriktad verksamhet som t.ex. babysång, språkcafé, klimatcafé, filmklubb, diskussioner och föreläsningar. Man har också ett stort utbud av tidningar och tidskrifter.

Biblioteket är en unik träffpunkt i kommunen. Det är en kreativ och trivsam miljö som det inte kostar någonting att vistas i och använda. Det är öppet för alla åldrar. Vadstena var en av de allra första kommunerna som införde meröppet vilket innebar en kraftig ökning av öppethållandet.

Meröppet innebär att biblioteket är öppet utan personal och att man får ta sig in med hjälp av ett bibliotekskort och en kod. Öppettiderna har med meröppet varit 07 - 22. Det meröppna biblioteket har verkligen uppskattats av många. Det vet jag av egen erfarenhet. 

Plötsligt en kväll när jag skulle in och läsa några tidningar kunde jag inte öppna dörren. När jag tittade upp fick jag se ett skriftligt meddelande: ”Meröppet stängt. Vadstena kommun bedömer hot- och konfliktnivån på biblioteket som oacceptabel och vidtar därför åtgärder för att trygga arbetsmiljön. Meröppet är därför stängt from måndag 3 februari och tillsvidare." 

Öppettiderna har därefter varit måndag till onsdag 10 - 18, torsdag 10 - 16, fredag-lördag 10 - 14 och söndag stängt. Det är ju en kraftig inskränkning av tillgängligheten, som har gjort att många inte alls kan använda biblioteket som de varit vana vid.

Sedan den 3 februari har ingen ytterligare information getts om vad som hänt på biblioteket, vilka åtgärder som vidtas eller när meröppet åter skall fungera. Kommunen är ju en demokratisk organisation som skall präglas av största möjliga öppenhet. Hanteringen av meröppet, vill jag påstå, präglas av en mycket stor slutenhet. Det är inte alls acceptabelt.

Naturligtvis borde en klar och tydlig information ha getts för länge sedan. Kommunen har en informatör som borde få i uppdrag att snarast komma med en fullständig information om vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtas och när meröppet sätts igång igen.

Anders Agnemar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa