Utveckla allmännyttan

Kommunens allmännytta har ett särskilt uppdrag och ett särskilt ansvar, skriver Vänsterpartiet Motala.

2 april 2019 05:00

Bostadsstiftelsen Platens ordförande Daniel Starkengren (M) pratar om förändring, att våga operera, att främja bostadsförsörjning (MVT 28/3). Det är bra ledord, där är vi helt överens. Men när det kommer till hur det ska förändras och hur bostadsförsörjningen främjas, där är vi inte alls överens med Starkengren.

Bostadsstiftelsen Platen är kommunens allmännyttiga bostadsbolag, oavsett om det är ett aktiebolag eller en stiftelse. Däremot är stiftelseformen en garanti för hyresgästerna att vinsterna går tillbaka till verksamheten i form av renoveringar och byggande av nya hyresrätter istället för ett bidrag till kommunkassan.

Kommunens allmännytta har ett särskilt uppdrag och ett särskilt ansvar. Ett allmännyttigt bostadsbolag är kommunens viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbrist. För den som har pengar till kontantinsats och möjlighet att få bostadslån är bostadsbristen knappt kännbar. För den som saknar samma förutsättningar och behöver hyra sin bostad är den förkrossande. I Platens uppdrag ligger att se till att alla kommunens invånare, eller blivande invånare, erbjuds bra boende i bra miljöer till rimlig kostnad.

Hyresrätten är en boendeform som har kvaliteter som andra boendeformer saknar, den är nämligen öppen för alla och helt utan kontantinsats. Hyresrätten är viktig för arbetsmarknaden, det är lätt att byta bostad eller flytta om man byter arbete. Den är också viktig för att unga ska kunna flytta hemifrån för att kunna starta sitt vuxna liv i eget boende. För kvinnor som behöver flytta från en våldsam relation är tillgång på hyresrätter en fråga om överlevnad. För många är hyresrätten ett boendealternativ som ger trygghet, flexibilitet och valfrihet. Så nej, Starkengren, att förändra och främja bostadsförsörjning, det gör man inte genom att sälja ut stora delar av beståndet. Och nej, Starkengren, att bygga bostadsrätter ingår inte i allmännyttans uppdrag, det finns det andra aktörer till för.

Man ska däremot använda vår allmännytta mer aktivt med:

- att drivas i ett mer allmännyttigt syfte

- att man ska bygga och erbjuda bra boende till rimlig kostnad utan kontantinsats.

- att hålla ner produktionskostnaderna för att kunna bygga så att alla har råd att bo

- erbjuda hyresrätter för alla inkomstgrupper

- erbjuda hyresrätter i varierande utformning och storlek i olika delar av kommunen, både på landsbygd och tätort

- att jobba med varsam renovering

Det är dessa saker som är allmännyttans uppdrag. Allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas, det kan du ta med dig till styrelserummet när det är dags att agera, Starkengren.

Annika Onttonen

Vänsterpartiet Motala

Mats-Erik Nordin

ersättare i Platen, Vänsterpartiet Motala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!