Tomt tal om öppenhet

Att Alliansen tar bort Motalas konsumentvägledning visar återigen att pratet om dialog är en dimridå, skriver Helen Isacsson (S).

14 augusti 2019 05:00

I maj kunde vi läsa i tidningen att Alliansen Motala valt att plocka bort kommunens konsumentvägledare. Detta gjordes utan dialog och utan någon som helst politisk förankring. Man anser sig behålla tjänsten, det är bara den fysiska personen som förvinner. Istället ska Motalaborna använda sig av internet. Vi håller inte med, i det här fallet kan inte en fysisk person – någon som man kan boka ett möte med och sitta ner och föra en diskussion med – jämföras med rådgivning via internet.

Konsumentvägledningen är tillsammans med budget- och skuldrådgivningen en viktig stödfunktion för kommuninvånarna. Här kan alla Motalabor få kostnadsfri och oberoende rådgivning. Man kan få hjälp med reklamationer och stöttning vid eventuella tvister. Som konsument är det inte alltid lätt att veta vad som gäller eller vad lagstiftningen säger. Det är heller inte alltid lätt att som enskild konsument stå upp mot ett stort företag vid en tvist. Här fyller konsumentvägledaren en ovärderlig roll.

Vi vet att många konsumenter får problem efter köp och att behovet av råd och stöd är stort. Enligt Konsumentverket uppgår kostnaden för konsumentskada på grund av misslyckade köp till nästan 50 miljarder kronor varje år. Det är uppenbart att det finns ett stort behov av rådgivning och stöttning på området.

För oss är det en självklarhet att alla konsumenter ska få möjlighet till oberoende rådgivning, utan kostnad. En fysisk tjänst kan i det här fallet inte ersättas av internet, vilket är det Alliansen nu väljer att göra. För oss är det viktigt att konsumentvägledningen utgörs av en person, med god juridisk sakkunskap. Att vi har en konsumentvägledare som kan stötta kommuninvånarna både före och efter köp. På så vis stärker vi konsumenterna och minskar onödig skuldsättning.

Det är idag svårt för konsumenter att göra medvetna och hållbara val. Det är lätt att det blir fel och då kan situationen ofta verka svårlöst. Vi är övertygade om att konsumentstödet är precis lika viktigt som företagsstödet. Vi arbetar för ett företagsklimat i toppklass, kan vi inte också arbeta för ett konsumentstöd i toppklass? Medvetna konsumenter är en förutsättning för ett sunt näringsliv.

Återigen får vi bevis på att allt som inte är lagstadgat är sådant som Alliansen är villiga att plocka bort, trots att det riskerar att skapa problem för Motalaborna. Dessutom gör man det utan att förankra frågan politisk. Man tar inte ens upp det för diskussion. Alliansens prat om öppenhet och dialog visar sig återigen vara en dimridå.

Helen Isacsson (S)

2:e vice ordförande bildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!