Staten måste ta över skolan

Endast staten kan garantera att resurserna räcker till alla elever, oberoende av vilken skola de går i, skriver Anette Sundqvist, Lärarnas riksförbund i Motala.

22 maj 2019 05:00

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Det brådskar nu med andra ord att helt flytta skolans finansiering från kommunerna till staten.

Rapporterna om kommuner som gör nedskärningar på skolan duggar tätt. Enligt en enkät som Lärarnas riksförbund gjort bland sina kommunföreningar, genomförs nedskärningar i sju av tio kommuner. Och en genomgång från Tankesmedjan Balans visar att 260 av Sveriges 290 kommuner lade sparkrav på sina välfärdsverksamheter under 2018.

Enligt Tankesmedjan Balans lade Motala kommun 12 miljoner i nedskärningskrav på utbildning. I vissa fall blir nedskärningarna större än vad som redovisas i kommunernas budget. Ofta ser man de faktiska konsekvenserna av budget först långt in på det nya året. De stigande kostnaderna som inte kompenseras av huvudmännen kan helt enkelt innebära att enskilda rektorer måste minska sin budget kraftigt under ett år. Detta riskerar leda till kännbara konsekvenser för både elever och lärare.

Det går inte att springa snabbare och undervisa fler utan att kvaliteten i undervisningen försämras. De elever som har det tufft kommer att få det ännu tuffare. Och när lärare förväntas göra allt mer på kortare tid blir det svårare att få legitimerade lärare att stanna i yrket. Våra politiker måste komma ihåg att vi står inför en brist på 80 000 lärare. Istället för att skrämma iväg fler måste samtliga huvudmän göra precis tvärtom och ta sitt fulla ansvar för att vända utvecklingen.

När kommuner nu skär ner, finns också en uppenbar risk att skolorna blir dubbelt bestraffade eftersom kommunerna kan gå miste om bidraget för ökad likvärdighet i skolan. Bidraget förutsätter nämligen att kommunerna samtidigt inte minskar sina kostnader för undervisning och elevhälsa. Det är svårt att förstå varför så många kommuner väljer att spara på skolan i ett läge där antalet elever stiger och lärarbristen tilltar. Integrationen av de många nyanlända kommer också att ställa stora krav på vårt utbildningssystem under lång tid framöver. Vi behöver satsa, inte spara!

Vi stödjer och står bakom alla de skolprotester och initiativ från enskilda lärare som anordnats runtom i landet i maj. Vi stödjer helhjärtat dessa gräsrotsaktioner mot besparingarna på skolan. Detta är just vad vårt fackliga arbete går ut på. Att kämpa för minskad arbetsbelastning för lärarna så att de orkar jobba kvar samt värna tiden till elevernas undervisning. Vi måste berätta om riskerna med besparingsförslagen och påverka så att dessa dras tillbaka.

Kommunernas agerande är en illustration av varför de inte borde ansvara för skolan överhuvudtaget. Elevernas livschanser får inte vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. Ett system med ett riktat statligt bidrag till skolan, ett så kallat sektorsbidrag behöver snabbutredas och införas. Endast staten kan garantera att resurserna räcker till alla elever, oberoende av vilken skola de går i.

Anette Sundqvist

kommunombud för Lärarnas riksförbund i Motala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!