Debatt Under de tre senaste åren, 2016-2018, ökade kommunens befolkning med netto 784 personer. Av dess utgjorde invandring från utlandet 859 personer och ett födelseöverskott på 22 personer. Däremot har 110 personer fler flyttat från än till Motala gentemot länet och övriga Sverige. Denna utveckling har fortsatt även under första kvartalet i år. Då invandrade från utlandet 51 personer, 4 fler avled än föddes, netto flyttade det ut 43 personer till länet, medan det netto flyttade in 8 personer från övriga landet. Därmed ökade befolkningen endast med 10 personer under första kvartalet i år.

Den starka befolkningstillväxten under de tre senaste åren är alltså helt avhängigt invandringen från utlandet. Utan den så hade kommunens invånarantal minskat. Att kommunen tappar invånare till övriga landet och framför allt till länet är illavarslande. Med den överhettade bostadsmarknad Linköping har haft under flera år, borde kommunen ha kunnat ha kapat åt sig en större del av den efterfrågan på bostäder som inte Linköping har kunnat tillgodose. Här har Mjölby lyckats bättre.

Medan Motala tappade netto 153 person mot länet under åren 2016-2018 och första kvartalet i år, ökade inflyttningen från länet till Mjölby med 365 personer under motsvarande tid. Alltså en skillnad på drygt 500 personer. Dessa siffror visar att om Solidariskt Motala hade en strategi för att öka befolkningen under de två mandatperioder man regerade i Motala, inte bara från utlandet utan även från länet och övriga Sverige, så har den varit misslyckad.

Med Motala kommuns utomordentliga gynnsamma geografiska läge nära Sveriges demografiska mittpunkt, pendlingsavstånd till det expansiva Linköping, allt bättre kommunikationer och fina boendemiljöer, så borde kommunen kunna attrahera fler även från länet och övriga Sverige. Därför är det viktigt att Allians Motala nu får fram ett varierat utbud av villatomter, hyresbostäder, bostadsrätter och andra upplåtelseformer att erbjuda presumtiva nya invånare från övriga landet.

Men även goda möjligheter att bygga bostäder på landsbygden är viktigt. Genom bland annat en generös syn på avstyckningar på gårdar för generationsskiften, tomter i de mindre orterna och koncentrerad bebyggelse vid sjönära lägen, så kallade LIS-områden. Borensberg borde även kunna locka till sig fler boenden, framförallt från Linköping, genom korta pendlingsavstånd till Motala och Linköping. Orten borde även kunna locka fler med sitt vackra läge mellan slätten och skogen och ett brett kommersiellt utbud och en god samhällsservice.