Sluta dalta med flyget

Maria Wetterstrands flygutredning är helt otillräcklig, men det finns ett annat förslag som skulle fungera, skriver Lars Almström, Klimatsvaret.

12 mars 2019 05:00

Wetterstrand vill ersätta 30 procent av de fossila bränslena med biobränslen till år 2030. Ändå beräknar utredningen att flygets utsläpp bara minskar med 24 procent. Vad är problemet med detta – och hur kan det lösas bättre?

Problemet är att Sveriges alla utsläpp måste minska med minst 10 procent varje år för att vi ska klara våra åtaganden enligt Paris-avtalet. Flyget måste naturligtvis bära sin del av detta.

Wetterstrands förslag kommer inte ens i närheten. Förslaget att ersätta fossila bränslen med biobränslen – efter ett helt år av utredande – är desto mer uppseendeväckande, eftersom det redan finns ett liknande förslag inom inrikes vägtransporter. Det kallas Bränslebytet eller Reduktionsplikten. Och hur fungerar det? Inte alls. I mitten av mars kommer Naturvårdsverket än en gång att lägga fram bekymrade påstötningar till regeringen om att vägtrafiken med sin reduktionsplikt inte når Sveriges klimatmål. Och att Sveriges klimatmål inte når våra åtaganden enligt Paris-avtalet. (Det är inte troligt, men det hade varit klädsamt ifall Naturvårdsverket dessutom hade påpekat att Paris-avtalet i sin tur, med sina 1,5 grader, ändå inte är tillräckligt tufft för att ge våra barn ett hanterligt klimat. För den saken hade vi nämligen behövt sätta taket vid EN grads global temperaturökning.)

Första svagheten i utredningen är alltså att dess förslag inte alls löser problemet med flygets utsläpp.

Andra svagheten är att det krävs massiva mängder med biobränslen för att ersätta stora delar av flygbränslet. Det enda som kan komma ifråga är därför bränslen från skogen. Men bränslen från skogen är faktiskt inte alls bättre än fossila bränslen. Varför?

Se det så här: Vi har en skog i Sverige som binder CO2 från atmosfären. Detta kompenserar en del av utsläppen från fossila bränslen. Ifall vi vill byta ut dessa fossila bränslen mot biobränslen så måste vi först avverka en del av skogen för att kunna tillverka biobränslena. Då minskar ju antalet träd, och minsta barn inser att färre träd binder mindre CO2. Så att övergå till biobränslen från skogen är ingen metod för att rädda klimatet.

Den tredje svagheten är att det inte ens finns tillräckligt med biobränslen för att ersätta flygets stora bränslemängder.

Utredningens förslag kan vi alltså kasta i papperskorgen direkt. Men hur skulle ett effektivt förslag kunna se ut?

Det är mycket enkelt. Lägg en stadigt stigande avgift på alla flygbiljetter och dela ut statens hela intäkt från denna avgift i lika stora delar till varje vuxen medborgare, varje månad. Denna biljettavgift kan höjas i precis den takt som behövs, nämligen så att flygets utsläpp minskar med 10 procent per år.

Flygets utsläpp måste ner, raskt och effektivt, och det är fullt möjligt att uppnå. Nu är det våra folkvaldas uppgift att genomföra en politik som svarar mot situationens allvar. Det är dags att sluta dalta med flygbolagen!

Lars Almström

Klimatsvaret

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!