Återigen försöker EU ge sig på Sveriges självbestämmanderätt i rovdjurspolitiken och den socialdemokratiska regeringen verkar inte göra något alls för att stoppa det. EU-kommissionens förslag om hur vi ska genomföra EU-lagstiftningen om stora rovdjur som björn, varg och lodjur innebär att licensjakten som riksdagen och Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit omöjliggörs.

På konsulteringsmötet i Bryssel där regeringens representanter från Naturvårdsverket deltog valde man att inte protestera trots att de finländska representanterna motsatte sig förslaget. Den socialdemokratiska regeringens tystnad i frågan går inte bara emot riksdagens och domstolens beslut utan hotar också den svenska landsbygden. Sverige måste ha egen beslutanderätt för en ansvarsfull rovdjurspolitik som garanterar en god förvaltning av rovdjursbeståndet. Detta förväntar vi oss att den svenska regeringen tar strid för i Bryssel.

Om inte den svenska rovdjursförvaltningen förbehålls Sverige att besluta om riskeras den biologiska mångfalden. Skulle licensjakten upphöra kan vi räkna med en mångdubbling av rovdjur som inte bara utarmar bestånden av klövvilt utan också att angrepp på hundar och tamboskap ökar kraftigt. Detta skulle leda till stora konsekvenser för såväl jägare som lantbrukare.

I ett land som redan tynger lantbrukare med höga skatter och många regleringar kan detta bli droppen som får bägaren att rinna över för redan olönsamma jordbruk. Vi värnar Sveriges landsbygd och vill minska bördorna och göra det lättare att bo och verka på landsbygden, då behövs en ansvarsfull rovdjurspolitik som vi bestämmer själva i Sverige – inte i Bryssel.

Det hoppas vi att också regeringen tycker och uppmanar den därför att företräda svenska intressen och nationella redan tagna beslut gentemot EU för att sätta stopp för unionens klåfingrighet i frågan.

John Weinerhall (M)

riksdagsledamot från Östergötland

John Widegren (M)

riksdagsledamot från Östergötland