Primärvårdens kris blir bara värre

Införandet av populistiska förändringar utan vetenskapliga analyser är vardag, skriver specialistläkare Per O Andersson.

15 november 2018 06:00

Det kan vara på sin plats att befolkningen i länet erhåller en liten uppdatering om hur primärvården i länet är uppbyggd, finansierad och vilka krav som är ställda.

Det finns i Östergötland drygt 40 vårdcentraler, både privata och regiondrivna. Ersättningen baseras på ett diagnossystem, där olika diagnoser ger olika ersättning. Detta är emellertid inte något som respektive enhet eller chef får ta del av, det är alltså inte transperent för verksamheterna.

Tidigare erhöll vårdcentralen pengar utefter hur listningen och socioekonomin i området såg ut och man kunde då lättare lägga en budget för verksamhetsåret. Systemet är idag inte längre behovsstyrt, utan snarare uppbyggt för den som ropar högst, vanligen yngre patienter med banala åkommor.

Även primärvården lider brist på personal, såväl sjuksköterskor som specialister i allmänmedicin (distriktsläkare). Dessutom är det inte lätt att få anställa personal då man sedan länge dras med besparingskrav från regionledningen. Region Östergötland startar trots detta egen webbdoktor samt avser även öppna jourmottagningar dagtid.

Det man däremot har bidragit med från politikerhåll är ytterligare krav på vad som skall rymmas inom ramen för vårdcentralernas åtaganden. 2019 införs bland annat att patienter inom 3 dagar skall påses av legitimerad vårdpersonal, även införande av väntelista, där man som kroniker skall ha ett årligt besök planerat (rimligt men ej dimensionerat) införs.

Dessa åtaganden läggs alltså till en redan pressad primärvård.

När skall vi få politiker som har arbetslivserfarenhet och som inte enbart springer yngre väljares ärenden. Införandet av populistiska förändringar utan vetenskapliga analyser är vardag och man har inget att säga till om som enskild vårdcentral. Sjukskrivningarna ökar bland sjukvårdspersonal alltmedan arbetsmiljön ideligen försämras.

Det är nog dags för våra sjukhuspolitiker att packa väskan och resa till Norge, för att där ta lärdom av hur de löste sin primärvårdsproblematik. I samband med att man ser över primärvården kan man passa på att skrota landsting och regioner till förmån för en statligt styrd sjukvård. Som det är nu dröjer det inte länge förrän vi kollapsar.

Per O Andersson

specialistläkare allmänmedicin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!