Påhitt om lotteri ingen vinst

7 augusti 2019 05:00

Svar på "Äldre ska inte lottas ut", 19/7.

Alliansen i Motala kommer alltid att slå vakt om den enskildes rätt att göra de viktiga valen i livet. Ett sådant val är att själv välja vem som ska utföra en insats i det egna hemmet.

Att service och omvårdnad ska hålla god kvalitet oavsett utförare är självklart och samtliga företag, och kommunen, står under samma lagstiftning och kontroll.

Det vi nu vill se över är hur alla utförare på ett mer rättvist sätt kan få del av de uppdragstagare som inte själva gör ett aktivt val, vem som ska komma hem och hjälpa dem. Det är naturligt utifrån likställighetsprincipen samt ett önskemål från näringslivet.

Nej, det blir inget lotteri, som Marianne Walter (S) hävdar i en insändare. Vi vill se en turordning där ingen utförare gynnas före den andra.

Jag noterar att Socialdemokraterna återigen faller in i den gamla tron på att kommunen alltid vet och kan bäst. Samt att den privata företagsamheten inom vård- och omsorgssektorn är opålitlig avseende kvalitet och arbetsvillkor. Just nu verkar ”kommunal rådighet” vara S nya ledord.

För oss i Alliansen är det medborgarna som ska bestämma och avgöra, då uppstår en sund konkurrens med både kvalitet och effektivitet som följd.

Maths Andersson (L)

ordförande i socialnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!