Öppenheten har ökat i Motala

Sedan Alliansen tog över styret i Motala är alla politiska partier representerade i alla politiskt beslutande rum, skriver Kåre Friberg (M).

28 juni 2019 14:00

Replik på "Tomma ord om öppenhet", 27/5.

I artikeln ”Tomma ord om öppenhet” ifrågasätter Peter Karlberg(V) och Rebecca Roxvret (V) Alliansens öppenhet gentemot oppositionspartierna. Frågan är var i ledet öppenheten brister. Sedan Alliansen tog över styret i Motala är alla politiska partier, till skillnad från förra mandatperioden, representerade i alla politiskt beslutande rum. Detta är ett stort steg i riktning mot ökad öppenhet.

En kontinuerlig och öppen dialog förs mellan kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet. Kommunstyrelsens ordförande har även dörren öppen för de partier som önskar ha en dialog, Vänsterpartiet är mer än välkomna. Det är dock oppositionsrådets roll att informera alla partier i opposition.

En förändring av tillgången till kommunens handlingar har gjorts, men möjligheten att begära ut dessa handlingar från respektive nämndsekreterare finns fortfarande kvar. När beslutet fattades fanns representanter från både Alliansen, Solidariskt Motala och Sverigedemokraterna med.

I inlägget kritiseras det faktum att beslut fattas i arbetsutskott. Detta är varken något nytt eller anmärkningsvärt. Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt att delegera beslut till arbetsutskotten enligt delegationsordningen för respektive nämnd.

De effektiviseringar som Alliansen nu gör är nödvändiga för att Motalaborna i framtiden ska kunna förses med en god kommunal service. Det är med Motalabornas bästa för ögonen vi gör det vi gör även när det är svåra beslut som måste tas. Vi måste tyvärr ibland ta obekväma beslut, detta hade inte varit nödvändigt om den tidigare majoriteten hade hanterat våra pengar på ett mera ansvarsfullt sätt.

Kåre Friberg (M)

kommunstyrelsens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!