Just nu pågår älgjakten runt om i Östergötland. Jägare kommer under de närmsta veckorna göra stora insatser för viltvården i Sverige. Det här är något vi moderater vill värna men tyvärr finns det ett orosmoln på himlen: införandet av EU:s vapendirektiv.

Det svenska regelverket fungerar i stort sett väl och jämfört med andra EU-länder är vår lagstiftning strikt. När EU:s nya vapendirektiv ska införas kommer därför många av våra europeiska grannar att behöva skärpa sina regler, medan vi här i Sverige redan uppfyller merparten av kraven. Det är därför olyckligt att regeringens utredning om införandet av EU:s direktiv går mycket längre än vad som faktiskt är nödvändigt.

Moderaterna kommer att arbeta hårt för att Sveriges jägare inte ska drabbas av onödiga försämringar, eller att vår viltvård ska försämras, till följd av direktivet. Vi moderater säger nej till alla förslag som innebär en försämring för landets 600 000 vapenägare. Istället föreslår vi:

1. Se över vapenlagstiftningen. Istället för att överimplementera vapendirektivet vill Moderaterna se över vapenlagstiftningen och genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar. För det första vill vi ge möjlighet att utöka vapengarderoben för laglydiga jägare och sportskyttar. För det andra behövs ett mer tillåtande regelverk för att få förvara vapen utanför bostaden för den som ofta jagar på andra orter.

2. Minska handläggningstiderna. Polisens handläggningstider för vapenärenden varierar mycket och uppgår ibland till sex månader. Det vill vi ändra på. När licenshanteringen inte fungerar som den ska och ansökningar inte handläggs effektivt skapar det problem för jägare och sportskyttar. Moderaterna har därför föreslagit förenklade rutiner och ett utökat elektroniskt utbyte av uppgifter mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten. Vi satsar också särskilda medel på att Polismyndighetens hantering av vapentillstånd ska kunna gå snabbare.

3. Godkänn EU:s vapenpass. Slutligen vill vi att Sverige ska erkänna det europeiska vapenpasset för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert sätt resa med sina vapen. Det skulle förbättra förutsättningarna för jaktturism och skyttetävlingar i hela Sverige.

Vapenfrågor ska tas på stort allvar. Men Sverige ska lösa rätt problem. Det är den internationella organiserade brottsligheten som ska bekämpas med hårdare straff och tuffa gemensamma EU-regler, inte fredliga jägare och skötsamma sportskyttar i Östergötland.

Maria Malmer Stenergard (M)

talesperson

Betty Malmberg (M)

Ödeshög

ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott