Svar på "De gröna har fått rätt", ledare 30/10.

I en ledarartikel i MVT skriver Svend Dahl från Liberala nyhetsbyrån att det senaste decenniets samhällsutveckling är ett bevis för att Miljöpartiet haft rätt i sina problembeskrivningar och att gröna perspektiv genomsyrar vårt samhälle. Med det resonemanget menar Dahl att Miljöpartiets existensberättigande kan ifrågasättas.

Sedan Miljöpartiet bildades har vi fört en ständig kamp för miljön, trots att vi ofta har motarbetats. Tack vare strävsamma miljöpartister har de gröna perspektiven fått fäste.

I regeringsställning har vi dubblerat miljöbudgeten och Sveriges riksdag har bland annat antagit ett klimatpolitiskt ramverk. Det är viktiga insatser, men det krävs mer.

För en kort tid sedan släppte FN:s klimatpanel IPCC en skakande rapport som understryker att den globala uppvärmningen sker snabbare än vad vi tidigare trott. Rapporten konstaterar även att vi faktiskt kan förhindra en framtida miljökatastrof. Detta kräver emellertid ett resolut och gemensamt agerande inom de närmsta åren. I dagens takt klarar inte ens Sverige, som sannolikt har världens främsta klimatpolitik att nå 1,5 gradersmålet.

I en annan nyligen utkommen rapport fastslår Världsnaturfonden WWF att 60 procent av alla ryggradslösa djur har försvunnit de senaste 40 åren. En följd av ett alltför stort mänskligt intrång i vår gemensamma natur. Den biologiska mångfalden urholkas allt mer och påverkar i slutändan även oss människor.

Här är två av många exempel som skildrar en framtid som endast kan motverkas av ett systemskifte pådrivet av en progressiv och kraftfull miljöpolitik. Miljöpartiet de gröna är tillsammans med ett folkligt engagemang garanten för att Sverige ständigt ska vässa miljöpolitiken och även fortsättningsvis behålla den internationella ledartröjan. Vår existens är tyvärr mer berättigad än någonsin.

Rebecka Le Moine

riksdagsledamot (MP)

Christian Pettersson

gruppledare (MP) Motala kommun

Elias Hallén

kommunfullmäktigeledamot (MP) Motala kommun