M-budget med krisstöd

Moderaterna lägger fram ett krispaket som omfattar över 1 200 miljoner kronor till Sveriges lantbrukare, skriver Maria Malmer Stenergard (M) och Betty Malmberg (M).

1 december 2018 05:00

I somras slog krisen till. Svår torka bredde ut sig och omfattande skogsbränder härjade. Det drabbade många lantbrukare hårt, inte minst i Östergötland. Lantbrukare tvingas att nödslakta djur och skördar har gått förlorade. Skog som brukats i generationer gick upp i rök.

Att lantbrukare kan driva vidare sina gårdar och att skogsägare kan fortsätta bruka sin mark – trots det som har hänt – är viktigt för hela Sverige. Det svenska lantbruket producerar hållbara livsmedel av hög kvalitet. Det lägger grunden för en levande landsbygd. Det bidrar till vår försörjning i händelse av kris. Och det är en stor exportnäring.

Redan i somras gav Moderaterna ett löfte om fortsatt krisstöd till Sveriges lantbrukare – och det löftet tänker vi nu göra allt för att infria. Därför lägger vi fram ett krispaket som omfattar över 1 200 miljoner kronor i vår budget för 2019. Det är pengar som inte finns med i den övergångsbudget som har presenterats. Detta trots tidigare löften från S/MP-regeringen.

I krispaketet avsätter Moderaterna bland annat 760 miljoner kronor för att kompensera de lantbrukare vars inkomster gått förlorade i och med torkan. För branddrabbade skogsägare avsätter vi ytterligare 72 miljoner kronor.

Dessutom innehåller Moderaternas budget en nedsättning av skatten på så kallad lantbruksdiesel med totalt 2,43 kronor per liter för nästa år. Åren därefter kommer nedsättningen att vara totalt 1,93 kronor per liter.

Det här handlar om akuta åtgärder. Men vi behöver också stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft på längre sikt. Då måste regelkrånglet och kostnaderna minska ännu mer. Annars riskerar den svenska produktionen att slås ut, till förmån för billigare importerad mat. Det vore en dålig utveckling – för landsbygden, för miljön och för hela Sverige.

Moderaternas linje är tydlig: Lantbrukarnas villkor måste förbättras. Det budgetförslag som vi nu har presenterat är ett viktigt steg på vägen.

Maria Malmer Stenergard (M)

miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!