Ljus framtid för Rödtornet

15 maj 2019 05:00

S:t Perskyrkan uppfördes redan på 1300-talet och utgjorde en monumental byggnad med sitt klocktorn och tre sidoskepp. När delar av byggnaden revs 1830 blev klocktornet kvar och byggdes sedermera ihop med den nya samskolan. Också den kraftfull i sitt uttryck. Här har mången Vadstenaelev pluggat glosor och de nednötta stentrapporna vittnar om de tunga stegen in till dåligt förberedda tyska stilprov.

Från klocktornet, Rödtornet, rings ännu.

Klivet in i nutiden för den gamla samskolan har inte varit så lätt men idéer har inte saknats. Kommunen lät till exempel inreda nya och ändamålsenliga sammanträdeslokaler på mellanvåningen.

Ytterligare ett steg togs med Vadstena Sång- och Pianoakademi. Genom ett nära samarbete mellan Vadstena kommun, Region Östergötland, Stiftet och länsstyrelsen kunde till sist, 2016, hotet om nedläggning av utbildningen avvärjas. Det var en stor insats som innebar att den förnämliga utbildningen inte bara blir kvar i staden utan också kan utvecklas.

Ett led i denna ”nyetablering” var att flytta utbildningen till Rödtornet. Den huserar nu i övervåningen och i delar av nedervåningen. Turistbyrån, också på nedervåningen, ska nu läggas ner för att i annan form och med annan inriktning lokaliseras till Storgatan (i före detta postens lokaler).

Vi menar nu att Rödtornet har möjlighet att tydliggöra sin profil och stärka sin ställning som betydelsefull offentlig och publik byggnad; inte minst för det kulturella och kommersiella stråk av upplevelser olika intressenter nu bidrar till att utveckla.

Rödtornet kan nu ge utrymme för: utställningar såväl konst- som produktmässor, workshops, övningslokal, konserter – piano, kammarmusik, kör, föreläsningar

och debatter, teater, barnteater, dans och konferenser.

Rödtornet, postadress Sånggatan, skulle återta sin givna betydelse som mötesplats för upplevelser, bildning och utbildning.

Anders Hedeborg

kommunalråd (S)

Peter Karlsson

kommunalråd (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa