Låt oss ta tillvara på drivkraften

"Kommunen är till för invånare och företag – inte tvärtom!", skriver debattören.

5 april 2016 07:45

Svar till Camilla Egberth (S) ”Mot en företagsmiljö i toppklass”

Camilla Egberth (S) skriver att Motala är på väg mot en företagsmiljö i toppklass, och att det är Solidariskt Motalas förtjänst genom politiska satsningar. Jag håller med Camilla om att Motalas företagsklimat är ett resultat av Solidariskt Motalas politik – jag vill dock hävda att företagsklimatet är som en sjunkande sten på väg mot botten.

Det är Motala kommuns företag som skapar arbetstillfällen, tillhandahåller varor, tjänster och de står för innovationer. Det är företag som hjälper Motala kommun att utvecklas, och detta har de lyckats med trots den politik som förts. På Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatranking kom Motala på 211:e plats. Det är inget att vara stolt över. För att få en positiv trend med en företagsmiljö i toppklass krävs attitydförändringar hos politiker och tjänstemän samt att Motala kommun tar ansvar för sin ekonomi för att ingjuta trovärdighet hos sina invånare och företag.

Alliansen välkomnar företag och nya idéer med öppna armar. Solidariskt Motala stänger konsekvent dörren till de företag som vill etablera sig inom den kommunala sfären. Vårdföretag, föräldrakooperativ och fristående skolor får nej till att etablera sig eller starta nya utbildningar i kommunen. Solidariskt Motala väljer vilka företag som passar i deras Motala och vilka det ska satsas på.

Det är viktigt att vara ödmjuk inför de utmaningar vi står inför. Vårdboenden, skolor, förskolor, simhall och idrottshallar är bara en del av de investeringar kommunen måste göra. Det handlar om belopp som vida överstiger investeringsutrymmet i budget. Det finns en stor vilja och drivkraft från näringslivet att utveckla Motala kommun, låt oss ta tillvara på den drivkraften.

Kommunen är till för våra invånare och företag – inte tvärtom!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Unéus oppositionsråd (M)