Kunskap räddar liv

För att kunna rädda liv och förebygga sjukdom vill vi i Nätverket mot gynekologisk cancer att genetisk testning ska vara mer tillgängligt för alla, skriver nätverkets ordförande Barbro Sjölander.

1 april 2019 04:00

April är gyncancermånaden i Sverige, och gyncancer är en sjukdom som verkligen berör alla, eftersom både kvinnor och män kan vara anlagsbärare för flera olika cancersjukdomar. Varje år insjuknar omkring 100 kvinnor i äggstockscancer, 30 kvinnor i livmodercancer, 470 i bröstcancer, 72 män i prostatacancer och 140 personer i tjock- eller ändtarmscancer, på grund av någon av de genetiska mutationerna BRCA eller Lynch syndrom. Minst 2 procent av alla som drabbas av gynekologisk cancer har ett ärftligt canceranlag, vid äggstockscancer ligger andelen på 15-20 procent.

En del av detta hade kunnat undvikas om fler kände till sin familjs cancerhistoria. Det kan handla om att testa sig själv och familjemedlemmar för anlag, men också om att vidta förebyggande åtgärder som förhindrar cancer. Både män och kvinnor är anlagsbärare En vanlig missuppfattning är att ärftlig gynekologisk cancer och bröstcancer enbart berör kvinnor. När det finns ett ärftligt underlag för bröst- eller äggstockscancer, benämnt BRCA-syndrom, finns det i vissa fall en ökad risk för prostatacancer hos män. Om kvinnliga släktingar har livmoder- eller tarmcancer, kan orsaken vara Lynch syndrom, vilket ger både kvinnor och män en ökad risk för tjocktarmscancer. Dessutom kan både manliga och kvinnliga släktingar vara anlagsbärare.

Ärftlig cancer bör misstänkas om flera nära släktingar på samma sida i släkten drabbats av cancer, antingen samma typ eller som kan ärvas ihop. Det kan också handla om en person som haft fler än en cancersjukdom, exempelvis drabbats av cancer i ett bröst och sedan det andra. När en person drabbats av cancer i unga år, det vill säga före 50, finns det också anledning att misstänka ärftlig cancer.

Ett cancerbesked är ofta traumatiskt. Att få ett besked att din cancer har ärftliga orsaker kan vara ännu värre, men det kan även ge dig en möjlighet att bespara dina anhöriga från onödigt lidande genom förebyggande åtgärder och uppföljningar.Du behöver inte föra arvet vidare. För BRCA- bärare kan man idag befrukta ägget utanför livmodern och sedan återinföra ett befruktat ägg som inte bär den defekta genen. På så sätt kan man bryta en släkts cancerarv.

Enligt det nationella vårdprogrammet för cancer ska alla landsting/regioner göra DNA-test vid återfall i äggstockscancer. Det är glädjande att Region Skåne på prov har börjat testa även nyligen insjuknade cancerpatienter. Vid ett positivt test, det vill säga att man upptäcker en BRCA-mutation, remitteras patienten för blodtestning och ärftlighetsutredning.

Nätverket mot gynekologisk cancer vill att genetisk testning blir enkelt tillgängligt för alla! Idag analyserar man den gynekologiska cancern först vid återfall. Vi vill att alla ska få sin cancer analyserad direkt när man insjuknar. Det är viktigt att identifiera familjemedlemmar som har dessa mutationer för att möjliggöra sjukdomsförebyggande åtgärder. Kunskap räddar liv!

Barbro Sjölander

Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!