Replik på ”Varför valdes Edholm bort?”, 18/1.

Majoriteten i Vadstena kommun utgörs av Socialdemokraterna 8 mandat, Moderaterna 8 mandat samt Miljöpartiet 2 mandat. Tillsammans blir det 18 mandat.

Oppositionen består av Konsensus 8 mandat, Centerpartiet 3 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat, Vänsterpartiet 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat. Tillsammans blir det 17 mandat.

Konsensus hävdar att fel har begåtts genom att majoriteten på uppdrag av C+KD+V skapar ett ärende som reglerar hur oppositionsrådsposten ska fördelas då det inte finns enighet i oppositionen.

Centerns åsikt är

- att Konsensus klart avvisade förslaget från C, V och KD att ingå i valteknisk samverkan och därmed föll förhandlingarna.

- En förhandling innebär ett givande och tagande. Konsensus erbjöd C, KD och V små ersättarplatser, som inte ens var politiska, mot att inneha oppositionsrådsposten med 45 procent.

- Konsensus ville gå fram som ensamt parti i opposition, det vill säga 22 procent.

- 23 procent tillfaller då de övriga partierna i oppositionen. Det kallas demokrati.

Att vara i opposition betyder att granska majoriteten och opponera mot majoriteten i det fall man anser att de driver politiken felaktigt. Detta sker i riksdag, region och kommun. Att vara i opposition betyder inte att man ska opponera mot majoriteten in absurdum. Det kan också vara så att förslag som lämnas av opposition kan genomföras av majoriteten.

Vadstena kommun har tagit beslut på att tillämpa Tillitsbaserat styrsystem där kommuninvånarna alltid ska vara i centrum. Det kräver tillit mellan partier och mellan politiker och tjänstemän, allt för att kommuninvånarna skall få den politik som ger nöjda medborgare.

Centerpartiet har både erfarna och kompetenta politiker och vi kommer att driva kreativ och tillitsfull politik den kommande mandatperioden.

Bo Johansson, Camilla Westling, Margit Berggren Silvheden, Roland Sjödahl, Anders Agnemar, Lena Davidsson, Jan Engholm, Charlotta Falkhede Elf, Hans Kälvesten, Kerstin Bertilsson, Gun Jansson, Göran Tunemar, Ellen Lundström, Karl-Erik Forsell, Karl-Erik Thorén, Lennart Silvheden

Centerpartiet Vadstena