I artikel i MVT den 17/12 är det beskrivet hur viktigt Vadstena kommun tycker det är med förebyggande arbete för att förbättra tryggheten, som är en självklarhet. Det är ju gott och väl att förebygga, men vad händer om ett brott redan har hänt?

De personer som blivit utsatta för brott, vare sig det gäller inbrott, misshandel, olaga hot eller annat mår oftast väldigt dåligt efteråt. Alla har inte familj eller vänner som stöttar, vad händer då? I övriga kommuner i Västra Östergötland, Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshög har IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) skrivits för att vi i Brottsofferjouren ska kunna hjälpa dessa människor, men Vadstena har valt att avstå detta avtal. Vi har vid flera tillfällen erbjudit oss att få besöka KS eller omsorgsnämnden för att berätta hur vi kan stötta brottsoffer.

I det föreslagna avtalet står det att Invånarna i Vadstena kommun ska erbjudas kostnadsfritt samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Brottsofferjouren ger stöd och vägledning till alla brottsutsatta, anhöriga och vittnen:

• Samtalsstöd - vi lyssnar

• Råd och vägledning.

• Information om polisanmälan

• Information om rättsprocessen

• Hjälp att söka ersättning via försäkringsbolag eller Brottsoffermyndighet

• Vi har tillgång till språkvolontärer på cirka 25 olika språk, vilket ger en stor trygghet för många som har ett annat språk än svenska.

Grunden i Brottsofferjourens arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Vi har vid flera tillfällen i två år fått muntligt löfte av olika personer i kommunen om att få ersättning för detta 5 kronor/kommuninvånare - 37 000 kronor/år. Dessa pengar används för att ha en liten lokal samt en anställd person på halvtid för hela Västra Östergötland, som bland annat organiserar de volontärer som helt frivilligt arbetar för att stödja brottsoffer.

Problemen i diskussionerna började när kommunen förde över vår ansökan från socialnämnden till kultur och fritidsförvaltningen. Det är viktigt att poängtera att vi inte är en förening i vanlig bemärkelse eftersom vi arbetar efter socialtjänstlagen – det vill säga vi stöttar kommunerna.

Vadstena kommun är ganska unik, det är inte många kommuner i Sverige som valt att avstå från Brottsofferjourens stöd. Hittills har Brottsofferjouren Västra Östergötland som lyder under Brottsofferjouren Sverige hjälpt de brottsoffer som bor i Vadstena kommun, enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453.

På grund av utebliven ersättning så avslutar Brottsofferjouren Västra Östergötland omedelbart stödet till Vadstenas brottsoffer. Vi kommer att skicka brev till dessa personer att de får vända sig till Socialtjänsten i Vadstena kommun för att få det stöd enligt ovan, som de enligt Socialtjänstlagen har rätt att få.

Birgitta Gunnarsson

Ordförande

Barbro Leijonmarck Lindberg

Vice ordförande

Brottsofferjouren Västra Östergötland