DEBATT Återigen visar sig den nuvarande regeringen från sin sämre sida. Nu är det alltså dags att diskutera beslutande runt könskvoterade bolagsstyrelser. Det blir statliga pekpinnar riktade mot privata bolag och potentiella ekonomiska sanktioner. Trodde det räckte med senaste årens diskussioner gällande föräldraförsäkringen – en försäkring som opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar att majoriteten av föräldrarna vill bestämma själva över.

För oss kristdemokrater är den så kallade subsidiaritetsprincipen viktig. Det handlar om att lagstiftning ska läggas på lägsta rimliga nivå i samhället. Därför arbetar vårt parti för mindre makt till EU av samma anledning – en europeisk byråkrati bör i många fall låta länderna själva bestämma över saker som i dag EU beslutar om.

Samma princip bör också gälla utformningen av bolagsstyrelser. Detta ska givetvis hanteras av företagen själva. För oss kristdemokrater är det självklart att män och kvinnor ska bedömas objektivt utifrån sin individuella kompetens, sina kvaliteter och erfarenheter. Företag behöver inte fler pekpinnar utan fler morötter!

Klåfingriga politiker bör alltså hålla sig borta både från att peta i föräldraförsäkringen och bolagsstyrelsers utformning. Dessa frågor bör hanteras inom familjen respektive företagen.