KD och framtidens välfärd

Med svårare ekonomiska förutsättningar måste kommunen ha kärnverksamheten i fokus, skriver KD-politiker i Motala.

12 juni 2019 05:00

Flera debattartiklar på välfärdstemat har på senare tid publicerats i MVT. Kristdemokraterna i Motala vill här ge vår syn på detta område. Alla Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när vi ska säkra vår gemensamma välfärd - de ekonomiska förutsättningarna är tuffa. Mellan 2017 och 2021 behöver kommunalskatten i Sverige enligt SKL ökas med i snitt 2,35 procentenheter – detta bara för att bibehålla dagens nivå av välfärd. Det är en stor utmaning och det kommer att krävas att alla partier tar ansvar för Sveriges väg framåt.

Tittar vi specifikt på Motala säger prognosen att vi, under perioden 2016–2030, har att välja mellan att höja skatten med över 5 procent alternativt effektivisera 1,36 procent varje år. Vad är det då som driver den här utvecklingen och tvingar oss att agera? Det är främst två saker:

1. Demografin - vi lever allt längre och andelen äldre ökar och därmed kostnaderna

2. Offentlig sektor lyckas inte i samma mån som privat sektor att öka produktiviteten

Vi i Kristdemokraterna värnar om välfärden – vi värnar om att vi har en attraktiv kommun som människor vill flytta till och ett samhälle som sätter medborgarna i centrum. De demografiska utmaningarna kommer att tvinga oss till tuffa prioriteringar. Men för oss kommer våra äldres och yngres lagstadgade verksamheter, våra äldreboenden, förskolor och skolor, det vill säga vår absoluta kärnverksamhet, alltid gå först. Det finns många bra verksamheter men kommunen kan inte leverera allt, utan vi väljer helt enkelt att fokusera på grunduppdragen.

I tider av prioriteringar kommer det att smärta, men på detta sätt görs det möjligt att även kunna anställa fler undersköterskor och förskollärare i framtiden – just för att möta det demografiska behovet. Detta kallar vi för omställning, det vill säga när ny/utökad verksamhet växlas in genom att något annat växlas ut. Denna omställning lyckades inte den rödgröna majoriteten med, utan kostnadsvolymen ökade dramatiskt under 8 års tid och låneskulden gick från 144 till 837 miljoner. Trots att ladorna nu är tomma, så räds vi inte utmaningarna utan vi försöker bestämt att klara detta. Klarar vi ekonomin så klarar vi framtida välfärd!

För att vi ska kunna ha kvar Motalas attraktionskraft behövs det hårda prioriteringar. Vi kommer behöva se över icke lagstadgad verksamhet samt försöka jobba smartare i annan verksamhet. Gör vi inget nu utan låter ekonomin krascha så kommer vi bli tvingade att höja skatterna rejält och Motalas attraktionskraft skadas allvarligt. Som granne till en storkommun som Linköping med nuvarande skillnad i kommunalskatt på 1,5 procent så är det redan nu utmanande. Hur stor skillnad klarar vi av utan att attraktionskraften i Motala avtar?

Ett styre i majoritet eller i minoritet mår bra av en tydlig opposition – det främjar kreativiteten. Hittills har de rödgröna agerat svagt. Alternativa förslag på besparingar har lyst med sin frånvaro. Låt oss istället sakligt tillsammans reda ut hur omställningen ska ske. Låt oss skapa en sund och långsiktig ekonomi så att vi står väl rustade för framtiden – det gagnar våra barn!

Andreas Westling

KD Motala

Erik Forslund

KD Motala – gruppledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!