Kampen mot knarket

Vi vet att bekämpning av narkotika kommer att vara ett hårt slag mot de kriminella gängen, skriver S-politiker.

20 augusti 2019 05:00

Att öka tryggheten i samhället är en av statens viktigaste uppgifter. Knarkhandeln är ett problem i Motala och i många andra kommuner i landet. Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av och gängkriminaliteten kan knäckas.

Tillgången och missbruket av narkotika är ett stort samhällsproblem – det skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottligheten. Droghandeln utgör en stor del av den gängkriminalitet vi ser idag och leder till skjutningar och våldsbrott. Ingen kommun eller stadsdel ska förlamas av kriminalitet och ingen ska bli utsatt av de kriminella gängen.

Narkotika är inte ett problem som är isolerat till utsatta områdena, det finns i hela landet. Även i Motala. Festknarkandet på krogen och hemmafester är en viktig inkomstkälla för de kriminella grupperna, och droghanteringen är en del av gängens rekrytering av unga till en kriminell bana.

Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioriterade frågor. Ett brett spektrum av åtgärder krävs: från socialtjänst och skola via ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder och civilsamhälle till polis, och kriminalvård. Samhället måste slå hårt, inte bara mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Det polisiära och sociala arbetet ska gå hand i hand.

Vi gör stora insatser för att stoppa den organiserade brottsligheten. Vi förstärker polisen med 10 000 polisanställda. En av deras viktigaste uppgifter kommer att vara att bekämpa droghandeln. Vi ger också polisen möjlighet att övervaka med kameror på gator och torg. Minimistraffen för grovt vapenbrott har fördubblats. Vi ger dessutom Tullverket fler befogenheter att komma åt smugglingen. Och vi förstärker socialtjänstens förutsättningar att fånga upp och ge stöd till barn och unga.

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att skärpa arbetet. Till exempel ska postlagen ändras så att postanställda inte ska kunna utnyttja till att agera kurirer i droghandeln. Vi ger uppdrag till polisen att stärka sitt arbete mot droghandeln på bred front. En ny nationell strategi ska tas fram med fokus på narkotikaprevention och BRÅ får i uppdrag att kartlägga narkotikamarknaden och dess konsekvenser.

Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar de kriminella grupper som sprider otrygghet i Sverige. Vi vet att bekämpning av narkotika kommer vara ett hårt slag mot de kriminella gängen. De ska knäckas. Så bygger vi ett tryggare Motala och ett tryggare Sverige.

Johan Andersson (S)

riksdagsledamot från Motala

Mikael Damberg (S)

inrikesminister

Lena Hallengren (S)

socialminister

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!