Hyresgäster lär få betala

3 april 2019 05:00

Enligt artiklar i media har bostadsstiftelsen Platens ledning och kommunledningen i Motala planer på att göra om stiftelsen till ett bolag. Det innebär att kommunledningen vill göra om stiftelsen till ett aktiebolag. Enligt Motala Tidning vill det moderata kommunalrådet Kåre Friberg ”titta på vad de här förändringarna skulle kunna innebära”, eftersom många andra kommuner gått från stiftelse till bolag.

Stiftelsen Platen får mycket goda betyg av sina hyresgäster och anses över lag vara en väldigt bra hyresvärd. Platen har även ett gott anseende på bostadsmarknaden i landet och ses där som en mycket seriös aktör. Hyresgästföreningen bedriver också tillsammans med stiftelsen ett mycket framgångsrikt och uppskattat boinflytandearbete, där olika lokala aktiviteter för hyresgästerna anordnas.

Bostadsstiftelsen Platen är alltså något som kommunens ledning och ledningen för Platen borde vara mycket stolta över.

Frågan är varför kommunen är beredd att riskera något som sätter Motala kommun på kartan och som är en förebild på bostadsmarknaden. Svaret är att det nästan alltid handlar om pengar, troligen även i detta fall.

När kommuner gör om sina stiftelser till aktiebolag brukar vinstkraven på aktiebolagen nästan alltid höjas. De högre vinsterna måste tas någonstans ifrån, och pengarna tas alltid av hyresgästerna genom hyreshöjningar eller genom att dra ner på underhållet. Att övergå från stiftelse till bolag leder även i många fall till att kommunen tar ut vinsterna från bolaget för att använda i kommunens egna verksamhet. Även dessa vinstuttag leder till att bolaget måste höja hyrorna för att ha pengar till nödvändiga renoveringar och att bygga nytt.

Erfarenheterna av övergång från stiftelse till aktiebolag i olika kommuner är alltså mycket dåliga för hyresgästerna. Det leder nästan alltid både till högre hyror för hyresgästerna och sämre service och underhåll.

Hyresgästföreningen motsätter sig därför självklart planerna på att göra om Platen till ett bolag och förutsätter att varje ansvarstagande politiker och medborgare i Motala också motsätter sig detta.

Björn Johansson

ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!