År efter år visar Sacos statistik att kvinnodominerade yrkesgrupper gör en ekonomisk förlust på sitt yrkesval. Nu har arbetsterapeuter, liksom andra hälso- och sjukvårdsprofessioner, tröttnat. Vår välfärd är hotad. Nu krävs krafttag för en jämställd lönepolitik.

Idag går tusentals kvinnor anställda inom Region Östergötland som vanligt till sina olika arbeten. Många av dem har en gedigen universitetsutbildning och en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Kraven som ställs på dem är höga och ansvaret i arbetet är stort. Dessutom bidrar de till att bevara och utveckla välfärden. Trots detta gör dessa kvinnor en ekonomisk förlust på sitt yrkesval.

Kvinnodominerade yrken inom välfärdssektorn är kraftigt undervärderade lönemässigt och har en omotiverat låg lönespridning. Ofta saknas också karriärvägar, möjlighet att vidareutbilda sig och individuella utvecklingsplaner för dessa grupper. Situationen är orimlig och kommer slå tillbaka på samhället om ingen förändring sker.

Arbetsterapeuter tillhör en av de yrkesgrupper som varje år går back på sitt yrkesval, men som varje dag i sin yrkesutövning gör stor skillnad för enskilda personer, för närstående och för samhället i stort. I Region Östergötland erbjöds nyutexaminerade arbetsterapeuter, efter tre års universitetsstudier, förra året en ingångslön på drygt 25 000 per månad och för de arbetsterapeuter som är på väg att gå i pension var medellönen inte ens 34 000 kronor per månad.

Få yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården skulle ens drömma om en så dålig löneutveckling under yrkeslivet. Arbetsterapeuter bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle och ska lönesättas därefter.

Hälso- och sjukvården är mitt uppe i omfattande pensionsavgångar och bristen på kompetens är stor, vilket gör att flera arbetsgivare konkurrerar om personalen. Många arbetsterapeuter väljer också att söka arbeten inom kommunal och privat sektor eftersom lönerna där ofta är högre. På sikt riskerar regionerna att stå utan personal vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Om vi ska kunna bibehålla vår välfärd framöver måste det bli attraktivt att arbete inom hälso- och sjukvården. Nu vill vi se en generellt höjd lönenivå och ett slut på de oacceptabelt dåliga karriärmöjligheterna. Vi förväntar oss att Region Östergötland liksom andra arbetsgivare i hela Sverige de närmaste åren startar en ambitiös lönepolitisk jämställdhetssatsning för att på så sätt upprätthålla en trygg välfärd som kommer alla till del.

Ida Kåhlin

förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Anita Utterström

ordförande i Sveriges Arbetsterapeuters Östgötakrets