Håll fast vid frågestunden

Peta inte på medborgarnas rätt att ställa frågor och ge förslag, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Vadstena.

3 september 2019 05:00

Kommunstyrelsen i Vadstena beslutade på sitt sammanträde 5/6 i år att föreslå fullmäktige att avskaffa invånarnas möjlighet att ställa så kallade medborgarförslag. Samtidigt föreslog man att avskaffa den allmänhetens frågestund för vilket 30 minuter är avsatta på varje fullmäktigesammanträde.

I MVT 8/6 stoltserar kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson med att beslutet varit enhälligt i KS. Till detta måste påpekas att Vänsterpartiets ledamot i KS varit tvungen att lämna sammanträdet när beslutet togs.

Hade Vänstern haft möjlighet att delta vid tidpunkten hade vi givetvis kraftfullt gått emot och reserverat oss. Vänsterpartiet ser nämligen medborgarnas möjlighet till initiativ och allmänhetens rätt att vid direktkontakt i realtid ställa frågor till kommunens valda representanter som grundbultar i den kommunala demokratin.

När ärendet sedan kom upp i fullmäktige var också den förmenta enhälligheten som bortblåst och frågan återremitterades till kommunstyrelsen. Den kommer därför nu återigen att behandlas, först i kommunstyrelsen och sedan i fullmäktige 25/9.

Vänsterpartiets ståndpunkt är alltså glasklar: Peta inte på medborgarnas rätt att ställa frågor och ge förslag. Sådant göder enbart förakt för politik och politikers verksamhet därför att det fjärmar politikerna från invånarna.

Vänsterpartiet uppmanar därför ledamöterna från alla partier i fullmäktige att avslå de här dumheterna. Vi vet att många i fullmäktige delar vår inställning, vi vet att även flera inom majoriteten (S, M och MP) känner tvekan. Alltså: Tänk om, tänk klart och gör rätt!

Vi vill också uppmana Vadstenas invånare att fortsätta formulera förslag till kommunen som tidigare och att fortsätta ställa frågor i ett sammanhang där allmänhet och valda kan se varandra i ögonen. Vänsterpartiet i Vadstena uppmanar också alla att gå och lyssna på fullmäktige. Ett sådant engagemang är nyttigt för debatten och leder också rimligen till en skärpning av ledamöternas argumentation och uppträdande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Donnér, Agneta Falk, Ingvar Frid, Emöke Heim, Neil Howe, Anita Källman, Dag Källman, Håkan Kristiansson, Emma Larsson, Melker Merzbach, Bengt Möller, Gun Möller, Ingela Nilsson, Yvonne Sandberg, Maria Segersäll, Eva Skoog, Otto Svensson

Ämnen du kan följa