Ge liv åt gamla centrumet

Att samla mer verksamhet i bygdegården skulle vitalisera Borghamns "gamla centrum", skriver debattörerna från S.

10 maj 2019 05:00

Mitt i Borghamn markeras den allmänna vägens slut med en slags rondell och en konstnärlig utsmyckning. Här hittar vi Gyllenhammars värdshus som legat här i hundra år och utgjort ett slags centrum i byn. Alldeles i närheten ligger även Borghamns bygdegård och Dalstugan som båda ägs direkt av kommunen eller indirekt via VFAB.

I Dalstugan ordnar pensionärsmatlaget billiga och välsmakande luncher samtidigt som biblioteket bjuder på andlig spis. I bygdegården bedriver man lokaluthyrning för olika ändamål och här finns också en kopplingscentral för Vökby bredband.

Allt skulle kunna vara frid och fröjd men det börjar se mörkt ut för de båda byggnaderna.

I Dalstugan står stora delar av lokalerna tomma sedan förskolan Våga Gård flyttade till Rogslösa, pensionärsmatlagen kommer att upphöra med sin verksamhet till midsommar och Vökby bredband lämnar nu övervåningen i bygdegården till förmån för den lilla nybyggda byggnaden strax utanför. Dessutom har lanthandelns allt större betydelse flyttat Borghamns centrum närmare stora infarten.

Kommunen har därför tillsammans med Borghamns bygdegårdsförening nu börjat skissa på olika lösningar. En första utredningsomgång kring hemtjänst och kulturskola har visserligen visat på att underlaget är svagt för dessa verksamheter i Borghamn, men att det mycket väl kan finnas utrymme för till exempel seniorgymnastik. Socialförvaltningen har nu dragit igång sittgympa i Dalstugan med Korpen som utförare.

Nästa steg blir att flytta biblioteket till bygdegården för att samla alla verksamheter där. (Så småningom även Korpen och övriga aktiviteter som bridge, bingo etc.) Målet är att utnyttja bygdegården mer och tömma Dalstugan. I stället för att ha två halvtomma hus skapar vi nu ett levande allaktivitetshus i den anrika bygdegården.

Dalstugans framtida öde blir en uppgift att lösa för VFAB medan kommunen kan lägga all kraft på bygdegården. Där behöver kultur- och utbildningsnämnden undersöka möjligheterna att ta upp fönster på baksidan för att få en vettig bibliotekslösning. Det är också dags att underhålla fasaden och delar av inomhusmiljön.

Tanken är att dessa åtgärder ger mer liv i Borghamns ”gamla centrum” och att fler människor lockas hit, vilket också gynnar lanthandeln.

Göran Fältgren (S)

ordförande i kultur- och utbildningsnämnden Vadstena

Jane Råsten (S)

ordförande i socialnämnden Vadstena

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!