Från Paris till Motala

17 augusti 2016 07:10

De flesta inser att det är ohållbart för privatekonomin att leva över sina tillgångar. Krediten är tillfällig och många undviker därför skuldfällan. Vid privatlån är sambandet tydligt med återbetalningen. Globala resurser följer samma logik och det borde mana till mer handling.

Året ut lever vi på lånat naturkapital. Global Footprint Network, som årligen räknar ut hur snabbt jordens resurser konsumeras i förhållande till förnyelsetakten, säger att Overshoot Day inföll den 8 augusti. Dagen kommer tidigare för varje år, 1987 inträffade den först vid jul.

Nyhetsmedier, inklusive MVT, rapporterade om detta. Naturen sätter ramarna och nu lånar vi resurser från kommande generationer. Klimatförändringarna är ett faktum, extremvädret i form av torka och översvämningar får allvarligast följder i fattiga länder, men även här märks att något har hänt. Översvämningar vid kraftiga regn i städer och akut låga grundvattennivåer på Öland och Gotland är tydliga exempel.

Många forskare förmedlar ändå hopp. Två överenskommelser har nåtts som kommer att vrida utvecklingen i hållbar riktning. Temperaturökningen ska hållas ”klart under” 2 grader enligt Klimatavtalet i Paris. FN:s Agenda 2030 har ”Hållbar konsumtion och produktion” som ett mål. Om vi i rika länder gör ganska enkla livsstilsförändringar kan målen nås.

Hur kan Parisavtalet få avtryck i Motala?

Vi är stolta över att Motala kommun har ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) där ekologisk hållbarhet är en av hörnstenarna. ”Bilen – Biffen – Bostaden” nämns ibland som minnesord för minskade koldioxidutsläpp. I Motala arbetas aktivt med de områdena.

Några exempel:

1. För att få ner antalet korta bilresor ska det bli ännu lättare att cykla. En tydlig och ambitiös cykelplan är på väg fram för beslut. Fossilfria transporter uppnås med fortsatt satsning på biogas och HVO, men också elbilar.

2. Maten som serveras i kommunens matsalar är säsongsanpassad och ska bestå av hög andel ekologiska råvaror samt mindre kött. Köttet ska vara av bra kvalitet och närproducerat för minskade transporter. Kommunens inköp av ekologiskt är nära 50 procent, vilket placerar oss på sjunde plats i Sverige.

3. Förnybar energi stimuleras bland annat genom satsning på solenergi där solkartan på kommunens hemsida kan vara en hjälp.

Kommunen ska vara en förebild, ta ansvar för sin verksamhet och möjliggöra klimatsmarta val i vardagen. Vad du gör för att minska miljöskulden till barn och barnbarn ska du själv avgöra. Det behöver inte vara så svårt att ta nya steg åt rätt håll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!