Försäkringskassan driver på

Det bilstödshaveri vi som bevittnar är till stora delar förorsakat av Försäkringskassans egen tillämpning av den nya lagstiftningen, skriver debattörerna.

30 augusti 2019 04:00

I en replik på vår debattartikel om bilstödet för personer med funktionsnedsättning, skriver verksamhetsområdeschef Andreas Larsson vid Försäkringskassan att det minskade bilstödet är en konsekvens av ny lagstiftning och ny rättstillämpning och att det inte har med besparingar att göra.

Vi i DHR, RBU, Personskadeförbundet RTP och M Sverige håller inte med om denna beskrivning. Det bilstödshaveri vi som bäst bevittnar är till stora delar förorsakat av Försäkringskassans egen tillämpning och handläggning av den nya lagstiftningen. Försäkringskassans sätt att framhäva och tillämpa ”rättssäkra beslut” ligger också till grund för att Allmänna ombudet för socialförsäkringen drivit frågor till Högsta förvaltningsdomstolen för att få till rättsliga prejudikat, ofta till individens nackdel.

Att specialanpassade bilbarnstolar inte längre ersätts genom bilstödet är ett typexempel på hur Försäkringskassan själv har drivit fram en ny rättstillämpning med benägen hjälp av Allmänna ombudet. Vi är övertygade om att det inte var riksdagens och inte heller regeringens vilja att alla barn inte ska kunna åka säkert i bilen.

Försäkringskassan framför själv att den genomsnittliga inköpskostnaden för en bil som behöver efteranpassas eller en bil med särskilda mått, är högre efter lagändringen jämfört med före lagändringen. Enligt Försäkringskassan kan det röra sig om en skillnad på cirka 130 000 kronor. Vi har dock fått signaler om att skillnaderna kan vara betydligt större. Dessa skillnader kommer inte att kunna täckas upp av en möjlig framtida nivåhöjning av bidragen till den enskilde, som Andreas Larsson låter påskina.

Slutligen vill vi lyfta fram att storleken på vissa bilar som Försäkringskassan nu anser att den enskilde ska köpa gör det svårare att använda bilen i tät stadstrafik, parkeringshus och garage.

Försäkringskassans tolkning att den miljö som bilen ska användas i inte längre ska vägas in vid bedömningen av rätten till bidrag är ytterligare ett exempel på hur Försäkringskassan genom sin tillämpning motverkar hela syftet med lagen, nämligen att öka delaktigheten i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Även Trafikverket framhåller i sin rapportering om det nya bilstödet att mobiliteten begränsats för många till följd av lagändringen och framförallt dess tillämpning. Vi håller med Trafikverket som anser att målet för varje enskilt bilstödsärende bör vara jämställd mobilitet. Låt inte Försäkringskassans jakt på ”rättssäkra beslut” ta kål på denna ambition.

Maria Persdotter

förbundsordförande i RBU

Rasmus Isaksson

förbundsordförande i DHR

Marina Carlsson

förbundsordförande i Personskadeförbundet RTP

Heléne Lilja

chef kommunikation och samhälle M Sverige (f d Motormännen)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!