Effektsökeri från Konsensus

Ta upp frågor där de hör hemma, uppmanar Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (M).

20 augusti 2019 05:00

Konsensus försöker i olika inlägg skapa intryck av att inget arbete pågår inom kommunens nämnder och förvaltningar. Och, om det gör det, så görs det på fel sätt.

Nyligen har två sådana exempel dykt upp:

1. Kommunen borde ha en policy för ägda och inhyrda lokaler.

Konsensus är väl medvetna om, eller borde vara det, att det uppdraget ligger på delegation hos Kommunstyrelsens arbetsutskott samt att en särskild tjänsteperson, kommunens lokalstrateg, på heltid (och kompetent) arbetar med kommunens ägda och förhyrda lokaler. Konsensus slår in öppna dörrar helt i onödan.

2. I ett brev till Vadstena Turism och Näringsliv AB talar två av bolagets egna ledamöter (från just Konsensus) om hur en del frågor ”ska processa dels organisatoriskt och även tidsmässigt”. Frågorna rör allt från offentliga toaletter till parkeringsplatser.

Dessa frågor hanteras dagligen organisatoriskt och tidsmässigt av kommunens fackförvaltningar och tjänstepersoner. En del av frågorna som tas upp har dessutom redan hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott (soptunnor), parkeringsplatser (samhällsbyggnadsförvaltningen) vilket Konsensus ledamöter borde känna till. Konsensus avslutar sin skrivelse med: ”I all välmening”.

Gott så ... men varför då inte ta upp frågor där de hör hemma, i respektive nämnd utan effektsökeri.

Det arbetssätt Konsensus väljer skapar onödig byråkrati, överflödigt arbete och tar fokus från det strategiska arbetet enbart för att vara populistiska.

Peter Karlsson

kommunalråd (M)

Anders Hedeborg

kommunalråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa