Diabetikerna har inte tid att vänta

Diabetesorganisationen i Sverige anser att läkarföreningarna inom diabetes och kardiologi borde driva på mer för att se till att all kunskap används i vården, skriver Thomas Magnusson.

9 juli 2019 05:00

Nästan en halv miljon svenskar lever med diabetes, 85 % har typ 2-diabetes, och sjukdomen ökar stadigt.

Egentligen är det inte en utan flera sjukdomar som kan se väldigt olika ut. Därför behöver varje individ få rätt förutsättningar för att lära och förstå mer om sin sjukdom och medicinering. Det här jobbar patientorganisationerna med – att sprida kunskap om vad man kan göra själv för att må bättre med sin sjukdom, till exempel genom vad man äter och fysisk aktivitet.

Men ansvaret för att resultaten av ny forskning ska nå ut till och avgöra behandlingen av patienterna i Linköping, Norrköping, Mjölby eller Finspång och på alla andra vårdcentraler och sjukhus ute i landet, det vilar helt på sjukvårdens ansvariga.

Det är mycket som står på spel ur patientens synvinkel, faktiskt livet självt i vissa fall.

• Människor med typ 2-diabetes löper 2 - 4 gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke jämfört med personer utan diabetes.

• Närmare 30 procent av alla som fick en hjärtinfarkt 2018 hade diabetes.

Den nya forskningens resultat finns med i behandlingsriktlinjerna sedan 2017. Nu vet man att förebyggande behandling kan minska riskerna för hjärtkärlsjukdom kraftigt, för en del minimeras de helt. Detta gäller särskilt för behandling av personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom. Men det går långsamt för riktlinjerna att slå igenom i vården. Ledande diabetes- och hjärtexperter är frustrerade: Vi har kunskapen, så varför räddar vi inte liv? Förhindrar nya hjärtinfarkter?

Ja, varför görs inte det? Egentligen är de flesta överens om hur man kan skydda diabetespatienter från hjärtkärlkomplikationer. Men en sådan patient kan komma i kontakt med många delar av sjukvården och kan det vara så att man bara behöver bestämma när man ska agera och inte förutsätta att någon annan kommer att ta ansvar för att något görs?

Vi från Diabetesorganisationen i Sverige anser att läkarföreningarna inom diabetes och kardiologi borde kunna driva på ännu mer och se till att all denna kunskap används i vården och behandlingen av patienter med typ 2-diabetes. Finns det hinder så låt oss veta vilka de är! Ställ er upp och skrik om det behövs, vi kommer stå bakom er.

För vi har inte tid att vänta på att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ska bli klara med sitt nya system för ”implementering av kunskapsstyrning”. Det kommer kanske bli bra, men det är inte ett nytt system vi tänker sitta still och vänta på. För under tiden tickar diabeteshjärtat vidare. Låt det få lugn och ro med hjälp av all den nya ovärderliga kunskap som forskarna har gett oss.

Thomas Magnusson,

Förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!