Demografin kräver åtgärder

Kommunen måste möta utmaningen med allt större andel äldre, skriver Maths Andersson (L).

12 augusti 2019 05:00

”Måste Alliansen verkligen lägga ner verksamheter och spara in så mycket? Det är väl bara att ta av alla skattepengar som finns.”

Frågan ställs nu och då. Svaret är att Alliansen har tagit ansvar för ekonomin. ”Men vänta lite nu, ekonomin är den verkligen så dålig? Vad menar ni?”

Den bistra sanningen är att vi måste göra åtgärder som inte alltid är så populära för att i framtiden få råd med kommunens kärnuppdrag.

Så här ser vi på det. Välfärdsbehoven ökar i snabb takt, allt från förskola till äldreomsorg, social omsorg, underhåll av gator och anläggningar med mera, men pengarna vi har kommer inte att räcka till allt, inte om kostnaderna kommer att fortsätta växa som de gör idag.

Varför ökar behoven då?

Den enskilt största orsaken är befolkningens sammansättning, demografin. De kommande tio åren ökar antalet 80-åringar och äldre med 45 procent. Antalet i arbetsför ålder ökar däremot bara med 5–6 procent. Att vi lever längre är självklart positivt, men i snitt kostar äldre tio gånger så mycket som en 40-åring för samhället. Det ska vi hantera och viljan finns.

Det är den procentuella andelen som jobbar, och betalar skatt, som ska stå för intäktssidan. Det här är ett faktum ingen seriös och ansvarstagande politiker kan blunda för. Gapet mellan intäkter och kostnader är en verklighet vi inte kan skjuta framför oss, det måste lösas. I slutändan handlar det om att se över kostnader, göra prioriteringar, satsa på ny teknik och vara tydliga med vad som är kommunal kärnverksamhet.

Vi i Alliansen har beslutat om ett antal åtgärder, som inte har applåderats från alla håll, men vi har inte råd att se till kortsiktiga opinionsvinster.

Alliansen kommer att fortsätta kombinera effektiviseringar i verksamhet med ansvarsfull utbyggnad.

Inför kommande år ser vi ett ökat behov av boende anpassade för äldre. Nästa sommar blir det nya boendet på Nämndemansgatan med 54 platser klart.

Planeringen med ytterligare platser i särskilda boenden är i full gång, målet är att tillskapa ytterligare 30 platser 2022 samt 30 platser 2024.

Seniorboende kommer med all säkerhet bli ett alternativ för många. Det är en boendeform som växer genom att ett antal fastighetsförvaltare/byggare investerar, vilket vi givetvis välkomnar till Motala.

Nyckelfri hemtjänst ska införas, vilket underlättar för personal, ökar tryggheten för kunden och är ett effektivare resursutnyttjande. Fler satsningar inom digitalisering utreds för att ta tillvara den välfärdsteknik som finns inom socialtjänsten.

Inför kommande beslut om ekonomi och välfärd kommer säkert fler frågor att ställas, vilket är både klokt och nödvändigt. Sedan är det upp till oss politiker att våga fatta beslut utifrån den rådande ekonomiska verkligheten.

Maths Andersson (L)

socialnämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!