Cancervård en viktig valfråga

Fyra av tio östgötar säger att cancervården påverkas av vilket parti som vinner valet i höst, skriver Kaisa Karro (S).

11 juni 2018 05:00

Inte oväntat är hälso- och sjukvårdsfrågorna viktigast för väljarna när de ska ta ställning hur de ska lägga sin röst i höstens val till Region Östergötland. Den oro som många medborgare känner måste tas på största allvar.

Sedan hösten 2017 är jag ledamot i Cancerkommissionen. När vi i kommissionen inledde vårt arbete lät vi Inizio göra en bred undersökning av väljarnas inställning. I Östergötland svarade 75 procent av de tillfrågade att hälso- och sjukvården är det som är mest väsentligt i valet till regionen. För kvinnor är hälso- och sjukvårdsfrågorna ännu viktigare och ju äldre man är desto mer betyder de, när man ska ta ställning till hur man ska rösta i valet till regionen. Hela 86 procent av kvinnorna lyfte fram hälso-och sjukvårdsfrågor.

Opinionsundersökningen genomfördes av Inizio i i fem regioner – bland annat Östergötland – samt på nationell nivå. Sammantaget i samtliga sex urvalsgrupper deltog 5 741 respondenter (varav ett representativt urval av 605 personer i Östergötland).

Cancervården är ständigt i fokus när sjukvård diskuteras. För Östergötlands del kommer primärvården först, följt av frågor kring cancervård. Fyra av tio östgötar säger att cancervården påverkas av vilket parti som vinner valet – och för mer än en tredjedel påverkar partiernas syn på cancervården hur väljarna kommer att rösta i valet.

Nära hälften av de tillfrågade Östergötland tror att vården kommer att bli bättre på att bota cancer. Det visar att kunskaperna om de tydliga förbättringar som skett avseende bot av vår kanske mest fruktade folksjukdom är väl spridda.

Tyvärr har vi i Cancerkommissionen kunnat konstatera att det också finns en utbredd oro för framtiden – det gäller också här i Östergötland. Till exempel upplever så få som var femte person i Östergötland att vården av livshotande sjukdomar är jämlik över Sverige.

Östgötar är generellt lite mer positiva än genomsnittet i landet. Men den oro människor känner för den framtida tillgången till kompetent personal och vårdplatser kan inte negligeras. De tillfrågade i vår undersökning ger tydligt uttryck för att cancervården, och även vården av andra svåra sjukdomar, måste vara jämlik och rättvis.

För mig är den en signal om att vi är på rätt väg. Men det ständigt pågående arbetet för att trygga en sjukvård i världsklass här i Östergötland måste intensifieras ytterligare.

Inom kort kommer Cancerkommissionen att presentera sin rapport med breda förslag kring hur cancervården kan förbättras. Även för mig som har ansvar för hälso- och sjukvården är det uppenbart att vi har en stor utmaning i Sverige och i Östergötland. Att återskapa förtroende för svensk cancervård och peka på hur omhändertagandet, diagnostiken, behandlingarna, forskningen kring cancer och rehabiliteringen efter en behandling kan bli ännu bättre är avgörande för framtiden. Det är en fråga som borde stå i fokus i valrörelsen. Det kommer jag att verka för att den gör.

Kaisa Karro (S)

ledamot i Cancerkommissionen

regionråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!