Bygg mer järnväg!

8 augusti 2016 07:45

Jönköping är den enda av landets tio största kommuner som inte ligger vid ett större järnvägsstråk. Det konstaterar Sverigeförhandlingen i en lägesrapport till regeringen. Det är ett av motiven till förslaget att den redan beslutade sträckan Järna-Linköping ska förlängas med en utbyggnad av snabbtåg ända till Jönköping. Det är ett bra förslag!

För stora delar av Östergötland går det förhållandevis lätt att ta sig med bil till Jönköping, men med tåg eller annan kollektivtrafik är det besvärligt. Snabba regionaltåg skulle betyda mycket för att öka kollektivtrafikresandet. I våra kommuner, Motala och Mjölby, har vi sett mycket positiva konsekvenser av en förbättrad infrastruktur. Ny bro genom Motala, ny väg och järnväg mellan Motala och Mjölby har vidgat arbetsmarknadsregionen, samt underlättat pendling till studier och arbete. Ostlänken är ett ytterligare viktigt steg för att bredda och vidga arbetsmarknaden i Östergötland utöver länsgränserna. Med en förlängning till Jönköping kan en operatör motivera inköp av nya snabbtåg!

Östergötland är ett av landets viktigaste logistikcentrum och med den pågående utbyggnaden av järnvägen Hallsberg-Motala ökar kapaciteten för godstrafik. Trafikverket räknar med en ökning av gods på järnväg på över 50 procent under de närmaste 25 åren! Godset går vidare söderut på de nya spåren Mjölby-Motala och sedan på en stambana som avlastats den snabbaste trafiken. I Trafikverkets stambaneutredning konstateras att sträckan söder om Mjölby har den lägsta hastighetsstandarden på södra stambanan. När de snabba tågen får egen räls finns utrymme för mer pendeltågstrafik och ökad godstrafik. För våra kontakter till Skåne och till kontinenten innebär en ny stambana stora förbättringar.

Region Östergötland föreslås på sikt gå samman med Jönköping. Då är det självklart mycket positivt med snabba förbindelser mellan tre stora städer – Jönköping, Linköping och Norrköping. Den föreslagna förlängningen är positiv, men kan inte finansieras inom ramen för Nationella planen. Kreativa finansiella lösningar är inget nytt i infrastrukturvärlden. Öresundsförbindelsen och Botniabanan är två exempel från senare tid. En satsning på nya stambanor för snabbtåg bör kunna finansieras med lån!

Satsar staten på ny järnväg är vi beredda att möta det med att bygga fler bostäder. För kommunerna följer med det krav på nya skolor och andra följdinvesteringar. För Region Östergötland blir den stora utmaningen att förbättra kollektivtrafiken. Gör staten en stor och betydelsefull satsning för att öka Östergötlands attraktionskraft för näringsliv och människor är vi beredda att göra vårt!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Egberth kommunstyrelsens ordförande, Motala Mats Johansson ordförande Region Östergötland Cecilia Vilhelmsson kommunstyrelsens ordförande, Mjölby