Borghamn och Rogslösa är viktiga

Vadstena är så mycket mer än själva centralorten.

17 november 2014 10:04

I socialdemokraternas Borghamnsprogram från i somras var detta ett viktigt konstaterande. Även Östgöta Dal ekonomisk förening pekar på att Borghamn och Rogslösa är värda att lyfta fram (MVT 14/11). Så långt är vi överens.

Den ekonomiska föreningen ställer sig frågande kring Konsensus och Socialdemokraternas tankar på 300 nya bostäder och eventuell skola vid Tycklingevägen. Det verkar som att man menar att dessa planer motverkar utvecklingen i Borghamn och Rogslösa. Det är synd om föreningen gör den tolkningen. Det finns nämligen inget antingen-eller i Konsensus och socialdemokraternas byggplaner. Vi vill helt enkelt bygga på flera ställen i kommunen. Ska vår kommun växa till 10 000 invånare så måste vi kunna erbjuda olika former av boenden på flera olika platser.

I Vadstena finns det personer som stått i tomtkö i över tio år. Tomterna i Borghamn-Rogslösa eller på Drottningmarken har helt enkelt inte passat för dem. Därför måste vi kunna erbjuda fler möjliga och attraktiva tomter.

Vi får heller inte glömma att byggprocesser tar tid. Tycklinge¬projektet kommer troligvis att finnas med oss förbi nästa val. Det vi beslutar nu får effekter betydligt längre fram. Vi vill påbörja förnyelsearbetet och korta köerna. Då måste vi se till att många planer är tillräckligt långt framme för en snabb expansion när trycket mot Vadstena ökar.

Östgöta Dal ekonomisk förening lyfter också fram att det idag inte görs reklam för de tomter som redan finns. Just detta vill den nya majoriteten ändra på. I vårt budgetförslag skriver vi att vi vill ”verka för att de tomter som är tomma i Borghamn och Rogslösa kan bebyggas”. Kan vår ambition bli tydligare? Och då menar vi inte enbart bostäder.

Socialdemokraterna var det enda partiet som tog fram ett särskilt Borghamnsprogram i valrörelsen. Vi står fast vid detta. I samarbetet med Konsensus får vi kraft att genomföra mycket av det som nämns där.

Den nya majoriteten träder till efter nyår. Då tänker vi bjuda in till samtal mellan oss och intresserade Borghamns- och Rogslösabor. Innan februari månads utgång vill vi genomföra dessa samtal för att hitta samlande lösningar för den södra kommundelen. Vi ses!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!