Asylrätten måste värnas även nu

Även i tider av kris måste vi stå upp för alla människors lika värde, betonar tre företrädare för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Östergötland.

Coronaviruset gör det ännu viktigare för Sverige och EU att agera utifrån Genevekonventionen och bidra till en lösning på flyktingkrisen vid gränsen mellan Turkiet och Grekland.

Nyligen bröt den turkiska regeringen avtalet med EU. Mot betalning agerade Turkiet sedan 2016 som EU:s gränsvakt vilket inneburit att miljontals människor fastnat i turkiska flyktingläger. När det upphörde tog människor chansen att korsa gränsen till Grekland. Det har lett till överfulla flyktingläger på de grekiska öarna.

På Lesbos håller människor hårt i sin ryggsäck och i den filt de fått. En mamma kramar om flickan i sitt knä och undrar om hon kan lita på polisen, de som skjutit barn på flykt. Står vi på tur, tänker hon kanske, när mörkret faller över detta ingenmansland. Ingen vet heller vilka konsekvenser ett utbrott av corona får. Läkare utan gränser ser stora risker för att viruset sprids snabbt i lägren.

Det som händer vid gränsen är inte bara ett lokalt ansvar för Turkiet och Grekland, det är ett ansvar för hela EU. När Greklands regering vägrar ta emot asylansökningar måste både EU och FN göra tydliga markeringar mot Grekland. Asylrätten är en rättighet som slagits fast i Genevekonventionen 1951. Den rätten måste värnas även nu. Samtidigt behöver EU säkerställa att det skapas drägliga villkor såväl i de grekiska flyktinglägren som vid gränsen mellan länderna.

Sverige har tillsammans med övriga EU-länder beslutat, på grund av coronaviruset, att tillfälligt inte ta emot några resenärer från utomeuropeiska länder. Vi har förståelse för detta beslut men anser att det måste kompletteras med andra kraftfulla insatser, såväl humanitärt, politiskt som ekonomiskt för flyktingarna. Även i tider av kris måste vi stå upp för alla människors lika värde.

Vi är i grunden starkt kritiska till EU:s avtal med Turkiet. Det är bättre att istället ge pengarna till en oberoende part som FN som har stor vana av humanitära insatser. Sveriges regering måste skyndsamt agera tillsammans med övriga EU-länder och FN.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Östergötland
Eva-Lisa Holm Granath, ordförande för Linköpingsgruppen
Dedjo Engmark, ordförande för Motalagruppen
Klas Corbelius, ordförande för Norrköpingsgruppen 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa