Vi behöver alla ta vårt ansvar

Demokratin med allmän och lika rösträtt infördes i Sverige för 100 år sedan.

Debatt 17 oktober 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man kan tycka att det är länge sedan. Men vi har faktiskt ännu levande människor bland oss som föddes på den tiden. Så, nej, det är inte länge sedan och demokrati är ingen självklarhet. 

Vi har i vårt grannskap i Europa under det senaste årtiondet fått följa hur de demokratiska fri- och rättigheterna sakta men säkert monterats ner. I dessa länder har man använt det demokratiska valsystemet för att systematiskt och stegvis, för att inte riskera allt för stora protester, rösta fram begränsningar i invånarnas yttrandefrihet och medbestämmande.

 

Inom Europa finns just nu länder där invånarna kan inte längre säga eller skriva vad de vill. Författare, debattörer, oppositionella och granskande journalister hotas av repressalier och riskerar att fängslas. Homosexuella och andra minoriteter förföljs av staten. Det skulle kunna hända även oss.

Det finns politiska krafter i Sverige som vill begränsa internationella samverkan, som vill dra ner på medias friheter, som vill avstyra dialogen med andra religioner och kulturer, och som vill begränsa våra möjligheter att leva fritt utifrån könstillhörighet, sexuell läggning, kultur och religion. Begränsningar som vi ser i andra länder och som ofta för med sig än fler begränsningar. För att bevara och skydda den stolta tradition av demokrati och mänskliga rättigheter som vårt samhälle byggts på de gånga 100 åren, så att både vi och våra barn och barnbarn kan fortsätta att leva i trygghet och frihet, behöver vi alla ta vårt ansvar.

 

Vi behöver alla sätta oss in i de olika politiska partiernas bakgrund och program och sedan ta oss till vallokalen när det är dags för riksdagsval nästa år. Rätten att säga sitt i ett demokratiskt val är en grundbult och en vacker plikt för varje samhällsmedborgare som vill värna demokratin och friheten.

Så gör din röst hört ställ upp för demokrati och alla människor lika värde. Det är enda väg framåt att leva och bevara freden. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

De manifesterade mot mäns våld mot kvinnor: "Obegripligt att det kan få fortsätta"

Insändare: Jag hade för mig att feminism betyder rättvisa

Ledare: Techjättar undergräver den demokratiska debatten

Liu-forskaren om unga röster i klimatmötet: "Det finns en rad hinder"

Kvinnors rösträtt firades på historisk plats – "Kampen för kvinnors rättigheter är fortsatt aktuell"

Visa fler