För många i Östergötland dör av plötsligt hjärtstopp

De flesta som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus dör. Endast 40 av 297 drabbade i Östergötland överlevde 2019, trots hjärt-lungräddning.

Debatt 19 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att rädda fler liv måste landets regionpolitiker och Sveriges kommuner och regioner agera för att korta ner ambulansernas utryckningstider.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat av olika orsaker stannar och orsakar syrebrist. Hälften av dem som drabbas är till synes friska människor utan tidigare symptom. Majoriteten är medelålders och äldre, men även unga, vältränade drabbas. Utanför sjukhus drabbas varje år ungefär 6 000 personer i Sverige av hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjas. Endast 600 överlever.

 

Varje minut utan livräddande insatser minskar chansen att överleva. Därför är det allvarligt att ambulansernas utryckningstid mer än fördubblats, från fem till tolv minuter på riksnivå sedan 90-talet. Forskning visar att 3–4 minuter kortare utryckningstid kan rädda ytterligare 200–300 liv varje år.

Hjärt-lungräddning i väntan på ambulans ger den drabbade mer än dubbelt så stor chans att överleva. Om en hjärtstartare används inom tre minuter ökar överlevnadschansen till 70–80 procent. Därför måste vittnen på plats snabbt ringa 112, utföra hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare.

De flesta hjärtstopp sker hemma, men få hjärtstartare finns där människor bor. Många känner inte heller till var de finns. En ny Sifo-undersökning som Hjärt-Lungfonden har beställt visar att mindre än en tredjedel av svenskarna vet var närmaste hjärtstartare finns där de bor.

 

Åren efter år 2000 fördubblades antalet överlevande i plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Bakom trenden låg räddningstjänst och polis utrustade med hjärtstartare, men också privatpersoners agerande. De senaste tio åren har överlevnaden inte förbättrats alls. För att rädda fler liv krävs:

Kortare responstid. Landets regionpolitiker och SKR måste agera på de ökande utryckningstiderna. Det kräver nationella mål och uppföljning för larmcentralernas hantering av 112-samtal om misstänkta hjärtstopp. Detsamma gäller ambulansernas tillgänglighet, som varierar stort mellan regioner.

Fler och synliga hjärtstartare. Alla utryckningsfordon i Sverige bör ha hjärtstartare. Det behövs fler hjärtstartare i bostadsområden och fler bör investera i hjärtstartare. Alla hjärtstartare ska synas väl och registreras på hjartstartarregistret.se.

 

Varje år dör cirka 5 400 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, trots hjärt-lungräddning. Nu behövs en gemensam kraftsamling för att fler östgötar ska överleva.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ny rapport: Ytterligare 30 östgötar har testat positivt

Fina initiativet för de som kämpar mot cancer – "Jag känner mig starkare"

Debatt: Hälsosamma scheman betyder ofta motsatsen

Ny rapport: 66 östgötar har testat positivt i helgen

Linköpingsprofessor: Inför testkrav för resenärer

Visa fler