Effektivare organisation för att möta invånarnas behov

I Motala kommer vi att bli fler kommuninvånare de kommande åren – det visar befolkningsprognoserna.

Debatt 9 mars 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Johan Anderssons (S) debattinlägg ”En stark allmännytta är en självklarhet för oss” 5/3.

Därför behöver vi rusta oss genom en effektivare styrning och organisation för att kunna möta motalabornas behov av bostäder, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar samtidigt som vi ska kunna ge en god samhällsservice.

Nyligen kunde man läsa i MVT att det inom kommunen har tillsatts en utredning som ska se över hur kommunen bör vara organiserad och hur organisationen skulle kunna bli effektivare genom en tydligare koncernstyrning och ett tätare samarbete mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen. Den föreslagna organisationsförändringen bygger också på en renodling av uppdrag som tillexempel att fastighetskompetensen samlas på ett ställe. 

 

I sitt debattinlägg lyfter Johan Andersson sina funderingar kring Bostadsstiftelsen Platen och hur den kan komma att påverkas av en förändrad koncernstyrning samt en oro för hur den kommunala rådigheten över bostadsbeståndet kan komma att påverkas.

Från Alliansens sida delar vi bilden att det finns många frågor som behöver utredas närmare innan vi är redo att fatta beslut kring detta. Just därför har vi nu tillsatt en utredning som ska titta närmare på frågor som ekonomi, juridik och organisation, med utgångspunkt i den förstudie som gjorts. En konsekvensanalys ingår som en viktig del i utredningen. 

 

Vi vill också stilla Anderssons oro gällande den kommunala rådigheten över bostadsbeståndet. Den nya koncernstyrningen som föreslås innebär inte att Platens bostadsbestånd skulle privatiseras. Förstudien föreslår att starta ett kommunalt bolag där styrelsen, på samma sätt som i dagens bostadsstiftelse utgörs av folkvalda ledamöter.

Vi ser med spänning fram emot att se vad utredningen utvisar och emotser det partiöverskridande arbete som kommer fortlöpa under året för att komma fram till den bästa lösningen för Motala kommuns medborgare!

Ämnen du kan följa