Alla barn ska bli sedda och ges lika livsutsikter

Barns framtidsutsikter skiljer sig åt beroende på vilken familj du föds in i. Det krävs många fler politiska krafttag innan vi kan ge alla barn en trygg grund att luta sig mot resten av livet – och därför går Miljöpartiet till val på att ta hand om barnen. De är allas vår framtid.

Debatt 27 oktober 2021 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har jobbat inom vården i flera års tid innan jag gav mig in i politiken. Jag har även jobbat specifikt med barn, främst inom barnhabilitering i Linköping.

Det jag har sett oroar mig. Men det är också därför som jag är stolt över att kroka arm med Märta Stenevi och resten av Miljöpartiet, som gjort det tydligt att vi går till val på att hjälpa barnen och minska den psykiska ohälsan bland unga. 

Jag nås ofta av ensamstående mammor vars barn bevittnar våld i hemmet. Inte sällan blir barnen själva slagna. När mammorna sedan flyr våldet och tar med sig barnen, börjar det som kallas för “eftervåldet”. Vårdnadstvister, umgängesrätt med våldsutövaren, skyddat boende, hotfulla mail. Det är då det riktiga helvetet börjar. Det kan pågå i flera år och upplevas som att det aldrig får ett slut.

Mitt i allt detta står barnen som bara vill få vara just barn. De bevittnar allt, tvingas byta skola och lever med en ständig ångest och oro över vad som ska hända härnäst. Kommer jag behöva flytta tillbaka till pappa? Vad skulle hända om jag faktiskt berättade allting? Kan jag egentligen lita på någon?

De här erfarenheterna och tankarna sätter sina spår hos barnen. Det vi upplever i barndomen finns med oss resten av livet och kan exempelvis leda till tillitsproblem, självskadebeteende, eller i värsta fall självmord, även långt senare i livet. De möjligheter vi ger våra barn i dag avgör därför hur vårt samhälle kommer att se ut i morgon. 

 

Miljöpartiet har varit drivande i att FN:s barnkonvention nu är svensk lag. Det är ett historiskt steg för barns rättigheter, men vi måste göra mycket mer för att på allvar stärka barns och ungas framtidstro. Det gäller i synnerhet de barn som är placerade i familjehem, barn som nekas insatser från samhället för att föräldrarna säger nej, och barn med separerade föräldrar där det förekommer våld. 

Miljöpartiets prioriteringar under kommande mandatperiod är därför följande:

1. Inga barn ska växa upp i hemlöshet. Miljöpartiet vill se en nationell hemlöshetsstrategi. Samhället ska garantera akut hemlösa barnfamiljer ett långsiktigt och tryggt boende. 

2. Stärk utsatta barns rätt till trygghet och långsiktigt stöd. Miljöpartiet vill stärka barns rättigheter så att barn inte tvingas bo eller umgås med en förälder som har utsatt dem eller en närstående för våld. Fler barn ska kunna få nya vårdnadshavare när deras biologiska föräldrar inte kan ta hand om dem. I vissa fall ska samhällets insatser för barn kunna göras utan vårdnadshavares godkännande eller vetskap. 

3. Säkra barns rätt till alla sina föräldrar. Barn som genom socialtjänsten har fått stöd av en annan familj, till exempel genom kontaktfamilj eller jourhem, bör ha rätt att fortsätta träffa även dessa vuxna om barnet själv vill. 

4. Ge alla barn ljusa framtidsutsikter. Miljöpartiet vill att barn och unga ska ha likvärdiga framtidsmöjligheter oavsett var i landet de växer upp. Vi vill satsa på en jämlik förskola och skola, sommarjobb, läxhjälp, tillgång till fritidsverksamheter och ett förstärkt samarbete mellan skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vi vill särskilt satsa på insatser för barn och unga som saknar enkel tillgång till kultur-, idrotts- eller föreningslivet. 

5. Barnets bästa när samhället griper in. Det är barnets bästa som ska väga tyngst när exempelvis socialtjänsten beslutar om insatser. Att ge skydd till barn som behöver det är en av samhällets allra viktigaste uppgifter. 

Miljöpartiet kommer fortsätter kämpa för detta tills alla barn känner sig sedda och ges lika livsutsikter.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Motalakvinna startade eget inom vården: "Jag vill inte vara den barnmorskan som inte har tid"

Borensberg bjöd på stämningsfull julskyltning

Nya regler i dag: Det gäller om du har covid-19-symptom

Så många beslut inom Motalas vård och omsorg har inte verkställts

40-årsjubileum i Vadstena – häng med in: "Jättehärligt att det har växt"

Visa fler