Alternativ till EU-medlemskapet

9 augusti 2016 07:10

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) kräver att Sverige följer Storbritanniens exempel och låter svenska folket rösta om EU-medlemskapet. Det är med förvåning man tar del av ledarna för de övriga medlemsländernas reaktion på britternas beslut att lämna EU. Inte ett spår av eftertanke och självrannsakan. Inga analyser av varför extremnationalistiska partier och odemokratiska organisationer växer i medlemsländerna eller varför medborgarnas intresse för politik minskar. Att EU-projektet är på väg att falla samman på grund av avsaknad av folklig förankring, den tanken finns inte i EU-trojkans sinnesvärld.

Enligt Jan Björklund (L) är lösningen på Europas problem ”mer makt till EU”. Ingen tycks inse att demokratin är i fara med medborgarnas minskande intresse för partipolitiska frågor, beroende på känslan av att inte kunna påverka då besluten tas så långt bort.

Vad blev det av ja-sidans vision om att vi solidariskt och gemensamt skulle lösa Europas problem? Hur det är med den solidariteten har väl visat sig inte minst i flyktingfrågan. Om någon inför röstningen om EU-medlemskapet påstått att Sverige i framtiden kommer att invaderas av tusentals tiggare från ett annat medlemsland hade man nog inte betraktats seriös.

Ett starkt argument för att lämna EU är dess byråkratiska jordbrukspolitik som bara är till nytta och glädje för byråkrater. LRF som var aktiva på ja-sidan, förkunnade för sina medlemmar att svenska livsmedel skulle med sitt goda rykte erövra europamarknaden. Så blev det inte, den svenska självförsörjningsgraden har halverats sedan EU-inträdet. Svensk mjölkproduktion är på väg att slås ut och vi är inte bemyndigade att ta beslut på nationell nivå för att rädda den.

Landsbygdspartiets viktigaste mål är att stärka demokratin samt vända den negativa trenden för självförsörjningen och landsbygden.

Som alternativ till EU-medlemskapet vill (LPo) stärka det nordiska samarbetet inledningsvis i form av ett statsförbund som innebär ett samarbete mellan fria och suveräna stater inom de områden man kommer överens om, sedan får framtiden utvisa om det utvecklas till en förbundsstat eller union.

Utöver att lämna EU krävs det att se till att vi får politiker i Sveriges riksdag som inte styrs av ett storstadsfokus utan ser till hela landets bästa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!