Alliansen på fel väg i äldreomsorgen

Allianspolitikerna tycks förutsätta att någon annan än kommunen skulle göra ett bättre och mer effektivt arbete i äldreomsorgen, skriver Anders Andersson (V).

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde debatterades bland annat socialnämndens ekonomiska läge med anledning av kommunrevisionens granskning av ekonomistyrningen av äldreomsorgen. 

I vanlig ordning hänvisade socialnämndens ordförande till att Alliansen fick ta över från den tidigare majoriteten med ett stort underskott och menade att det tar ett tag innan en förändrad politik får effekt. Men att man nu arbetar intensivt med ett åtgärdsprogram. 

I åtgärdsprogrammet finns bland annat beslutet att upphandla 93 platser i äldreomsorgen och att låta socialförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av Strömsborgs äldreboende.

Detta låter oroväckande! Inte minst för att man på något sätt förutsätter att någon annan än kommunen skulle göra ett bättre och mer effektivt arbete. När det gäller äldreomsorg är det personalen som utgör den dominerande kostnaden. Åtminstone 80 procent av kostnaderna. Om man ska effektivisera verksamheten blir det där man måste lägga åtgärderna: fler gamla ska tas omhand av färre anställda.

Men det är oroande också på det sättet att det tar tid innan man ser effekterna av en förändrad politik. I Lomma kommun, styrd av Allianspartierna, har man provat alla de större privata företagen inom äldreomsorg under 15 år. Förhoppningen var väl att kvaliteten skulle bli bättre. Men så blev det inte. Det har blivit billigare, men samtidigt har de äldre, de anhöriga och de anställda blivit alltmer missnöjda. Två år i rad har man haft den sämsta äldreomsorgen i landet! 

Kommunstyrelsens ordförande i Lomma ber nu om ursäkt på sin facebooksida och skriver bland annat: ”Självklart ska även äldreomsorg drivas effektivt, men äldreomsorg är en arbetsintensiv verksamhet, som till skillnad från kapitalintensiva verksamheterna inte har samma förutsättningar att skapa stordriftsfördelar och effektiviseringar. Att äta, byta blöja och gå en promenad blir liksom inte bättre av att det tar mindre tid, eller rent av inte blir av. Lönerna har dessutom blivit lägre än motsvarande tjänst som kommunanställd, vilket har fått konsekvenser vad gäller de anställdas förkunskaper.”

För ett år sedan återtog därför Lomma kommun hemtjänsten i egen regi och i år har man beslutat sig för att göra samma sak med äldreboendena också.

I Lomma tog det alltså 15 år innan man insåg att den politik man fört ledde helt fel. Det kanske vore lämpligt att Motala kommuns allianspolitiker gör ett studiebesök där? Ta gärna med några Sverigedemokrater också!

Anders Andersson, Vänsterpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa