Vi måste ställa om för att komma i balans

"Detta underskott fick Alliansen Motala ärva av Solidariskt Motala och arbeta bort under det första året" skriver Alliansen Motala.
"Detta underskott fick Alliansen Motala ärva av Solidariskt Motala och arbeta bort under det första året" skriver Alliansen Motala.

"I socialnämnden hade man inte grepp om kostnaderna, vilket verifierades i kommunfullmäktige i november 2018" skriver representanter från Alliansen Motala.

Debatt 25 november 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under det senaste sammanträde i Motala kommunfullmäktige diskuterades finansplanen för Motala kommun för 2022. Det konstaterades från Allians Motalas sida bland annat att Solidariskt Motala efterlämnade ett underskott på 20 miljoner kronor för 2018, en avvikelse från budgeten med 69,5 miljoner kronor. Av detta underskott gick socialnämnden minus med 11 miljoner kronor och bildningsnämnden med 5 miljoner kronor. Detta underskott fick Alliansen Motala ärva av Solidariskt Motala och arbeta bort under det första året.

Oppositionsrådet Elias Georges (S) förklarade underskottet med att pensionskostnaderna ökade kraftigt under slutet av året. Det är en delförklaring och borde inte ha varit någon överraskning. Lönerna ökade relativt kraftig med påföljd att även pensionskostnaderna skulle öka.

I årsredovisningen för 2018 konstaterades också att i efterhand att det redan i samband med delårsrapporten i augusti borde det ha vidtagits kraftigare åtgärder för att förbättra kommunens resultat för 2018. Medan intäkterna ökade med måttliga 2,9 procent ökade kostnaderna med 5,1 procent under 2018. I socialnämnden hade man inte grepp om kostnaderna, vilket verifierades i kommunfullmäktige i november 2018.

Det noteras i årsredovisningen också att det är absolut nödvändigt att bromsa takten på nettokostnadernas utveckling under 2019 och framåt. Detta är ett av skälen till att vi måste ställa om i verksamheter under denna mandatperiod för att komma i balans med kommunens ekonomi.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa