Vadstenas hantering av fjärrvärmen är omoralisk

"Kommunen är inte bara affärsmässigt omoralisk – nu blir även kommunen en miljöbov – i tider då alla strävar efter att minska på koldioxidutsläppen" skriver insändarskribenten.
"Kommunen är inte bara affärsmässigt omoralisk – nu blir även kommunen en miljöbov – i tider då alla strävar efter att minska på koldioxidutsläppen" skriver insändarskribenten.

Vi som har Solör som fjärrvärmeleverantör har fått ett brev – ett brev som väcker en rad frågor om läget mellan Vadstena kommun och Solör:

Insändare 14 december 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Den politiska ledningen i Vadstena ratar sin pålitlige fjärrvärmeleverantör Solör som eldar fossilfritt med låga koldioxidutsläpp – och väljer istället en ny leverantör som eldar med sopavfall och som släpper ut höga halter av koldioxid."

 

Vadstena kommun har sagt upp avtalet med Solör. Kommunen anser att priset på fjärrvärme från Solör är för högt. När man inte är nöjd med sin leverantör är det normala i en affärsförbindelse att man då träffas för att förhandla om priset. Det gjorde inte kommunen. I stället säger kommunen upp avtalet och vänder sig direkt till en annan leverantör, MSE i Mjölby/Tekniska Verken i Linköping – utan att dessförinnan träffa Solör och ge dom en chans till prisförhandling. Detta förfaringssätt är affärsmässigt djupt omoraliskt mot sin lokala leverantör.

Kommunen är inte bara affärsmässigt omoralisk – nu blir även kommunen en miljöbov – i tider då alla strävar efter att minska på koldioxidutsläppen. Solör har en fossilfri fjärrvärmeanläggning med låga koldioxidutsläpp medan den nye leverantören MSE i Mjölby/Tekniska Verken inte eldar fossilfritt, utan eldar med sopor – till och med med bränt restavfall. Tekniska verken är nummer 11 bland landets största miljöbovar, visar en färsk undersökning. Källa: SVT Nyheter/Öst/28sept/. En fråga till Tommy Kennberg, Miljöpartiet, som sitter i den politiska ledningen – hur rimmar detta i er ideologi?

 

Och vad kommer den nya fjärrvärmen att kosta? MSE planerar att dra en ny kostnadskrävande kulvert/ledning från Mjölby till Vadstena. Och hur tänker man sen? Kommer kommunen att dra nya ledningar i stan? Kommer Storgatan och delar av det nylagda Rådhustorget att grävas upp igen? Den nuvarande anläggningen inklusive ledningar ägs ju av Solör? Risken är stor att vi kommer att kunna åse en makalös kapitalförstöring om det blir så att kommunen tvingas att dra nya ledningar i stan – med därtill hörande bökiga gatuarbeten Oavsett vad som händer i denna fråga kan man befara att det i slutändan kostnadsmässigt kommer att drabba oss kommuninvånare i form av dyrare värmeräkningar.

Just nu ligger ärendet i tingsrätten. En utdragen process kommer att kosta kommunen mycket energi och förmodligen stora belopp i advokatkostnader med mera – och förmodligen ännu högre värmeräkningar för oss kommuninvånare.

 

Medlem i Vadstena fria röst

Vadstenas fria röst – verkar för en bättre utveckling i Vadstena, belysa hur den politiska majoriteten hanterar frågor och komma med konstruktiva utvecklingsförslag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa