Rak kommunikation inom och utom kyrkans väggar

Kyrkovalet är ett annorlunda val men ändå ganska likt ett vanligt val. Människor med olika åsikter och tolkningar av kristendomen och Svenska kyrkans roll, representerar olika så kallade nomineringsgrupper.

Vadstena 18 september 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En del har partibeteckningar, som Socialdemokraterna och Centern, medan andra har namn som antas ge en fingervisning om vad gruppen står för.

Socialdemokraternas kyrkliga program bygger på solidaritet och medmänsklighet – på alla nivåer inom kyrkan. Det utgår ifrån en stark övertygelse om alla människors lika värde i samklang med evangelierna och att vi har ett gemensamt ansvar för skapelsen, för vårt kyrkliga kulturarv. 

Vadstenas socialdemokrater arbetar också för en bättre samvaro inom kyrkans ramar där kyrkans regler och förordningar iakttas. Vi hyser en stark respekt för att medlemmarna i Svenska kyrkan har olika förhållningssätt till Gud och vill därför gärna se ett utvecklat gudstjänstliv med nya former för tilltal där influenser utifrån och konstnärliga uttryck som speglar kyrkans teologi, tas tillvara. Vi arbetar för en kyrka för alla.

 

Vi värnar också om utökad samverkan med civilsamhället, om rak kommunikation inom och utom kyrkans väggar, och om god arbetsmiljö. Något som inte alla nomineringsgrupper verkar förstå vikten av. Somliga tyckas i stället mena att kyrkan enbart ska vara till för de redan frälsta som bara ska engagera sig i den egna församlingen och hålla världen utanför borta.

Detta anser vi vara en ödesdiger väg. Avskärmar man sig från samhället kommer kyrkan enbart att spela roll för vissa – som känner sig utvalda. Socialdemokraterna i Vadstena vill se en kyrka som är öppen för alla – även för de medlemmar som sällan deltar i högmässan eller annat gudstjänstliv, eller rentav är sökande eller tvivlande. Om vi vill få fler medlemmar (vilket vi antar att alla nomineringsgrupper vill) så kan vi inte prata om ”vi och dom”, stänga ute medlemmar med motiveringen att de inte är tillräckligt troende, eller, gudbevars, tillhör ett politiskt parti.

 

På nationell nivå har företrädare för Partipolitiskt obundna i Svensk kyrkan, POSK, i debattartiklar respektlöst hävdat att socialdemokrater­nas, centerns och vänsterns kyrkopolitiker är ”främmande fåglar i kyrkolivet”. Vissa POSK-are har lierat sig med gruppen Frimodig kyrka, som är något helt annat än frimodig i sin syn på hbtq-personers rättigheter och plats i Svenska kyrkan. 

I ställer för att vidgå att det handlar om demokrati och teologi, när det gäller människosyn, likaberättigande, kvinnoprästfrågan och vigsel för personer av samma kön, har POSK-företrädare oseriöst buntat ihop kyrkopolitiker som har sin värdsliga hemvist i landets demokratiska partier med den yttersta högern, det vill säga SD. I princip påstått att partipiskan viner. Låt oss innerligt tro att POSK på det lokala planet inte har samma tarvliga syn på dem bland deras medkristna som öppet talar om var de står även partipolitiskt och vilket samhälle de tror på.

 

Det är inte oproblematiskt att vara ”obunden”. Det som sägs på nationell nivå och i utspel kan på lokal nivå skapa förvirring och misstro. Väljaren måste vara orimligt påläst för att riktigt veta vad den gruppen, eller den personer i gruppen, som tänker rösta på egentligen står för – i samma nomineringsgrupp. Väljaren riskerar att köpa grisen i säcken. Men valet är fritt.

Vi kyrkopolitiker i Vadstena och Dals pastorat tycker oftast lika om mycket. Om allt ifrån att värna ekonomin och klimatet till att stärka diakonin, musiklivet och ungdomsverksamheten. Vi socialdemokratiska kyrkopolitiker vill tillsammans med andra kyrkopolitiker arbeta för kyrkans framtid. Att påstå att vi har andra bevekelsegrunder är att bära falskt vittnesbörd.

Nomineringsgrupp Socialdemokraterna: Jane Råsten, Bo Ludvigsson, Siv Leo, Magnus Hallin, Vic­toria Gustafsson, Karl-Erik Forssell, Peter Hallin, Lena Savoca, Lars Ove Gustafsson, Anders Ahl


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kyrkovalet 2021

Motalabo kan ta plats i kyrkomötet: "Helt fantastiskt"

Debatt: För en mer inkluderande och grön kyrka

Så ser det ut med förtidsröstningen i Motala

Motalabon kan få plats i kyrktoppen: "Det vore fantastiskt"

Kyrkans tvåmiljonerstomt i centrum: "Tycker att ärendet ska tas upp igen"

Visa fler
Läs mer!

Här var Motala sämst i stiftet: "Tråkigt"

Ledare: Lyft på ändalykten och rösta i kyrkovalet

Insändare: Vad är kyrkans uppgift

Ordföranden:"På tio års sikt går det inte ihop sig"