Omodernt klassa barn som för tjocka eller smala

På lågstadiet är det en av skolsjuksköterskans arbetsuppgifter att väga och mäta alla elever för att på så sätt systematiskt kunna föra in varje enskild elev i en normtabell.

Östergötland 19 september 2021 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad händer med barn som är för långt eller för kort? Vad händer med barn som är för smalt eller för tjockt?

Får de ett individuella åtgärdsprogram för hur de ska bättra sig?

Detta synsätt på människan känns väldigt föråldrat och jag tycker inte att det hör hemma i en modern skola.

En skolsjuksköterskas tid är begränsad och borde ägnas åt viktigare saker som att främja hälsa och motverka mobbing.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Här ringlar kön lång – vid LiU:s tillfälliga vaccinationscentral

Coronaviruset

Trots ökande smitta – nollningen igång

M-förslag: Vaccinera eleverna ute på skolorna

Debatt: Lärarna behöver stöd – inte auktoritära befogenheter

Debatt: Välkommen in i den liberala utbildningspolitiken, C

Visa fler