Alliansen i Motala vill visa vägen framåt

Alliansen Motala har höga ambitioner för Motala kommun. Vi vill se ett Motala där näringslivet utvecklas, där fler aktörer söker sig till oss och där jobben blir fler.

Motala 15 september 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill se ett Motala där utbildningarna i våra skolor håller hög kvalitet, liksom omsorgen om de äldre. Vi vill se ett Motala som är rikt på aktiviteter inom kultur och fritid och där evenemangen avlöser varandra. Vi vill se ett Motala där hela kommunen frodas. Här finns utpekade landsbygdscentra med god kommunal service för alla medborgare i Motala. Motala – Östergötlands sjöstad – har stor potential att bli den här kommunen. Alliansen har lösningarna för att nå målen.

 

Vi ser samhällsproblemen och utmaningarna i kommun och omvärld. Ett av dem är den ekonomiska situationen. Hela kommunsverige står för gigantiska utmaningar. Vi vet att skatteintäkterna inte utvecklas i samma takt som behoven, med alltfler yngre men framförallt äldre i befolkningen. Att höja skatten är inte ett alternativ för Alliansen, skatten i Motala kommun är redan högre än riksgenomsnittet. Istället gäller det att reformera verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra välfärdstjänsterna för framtiden. Vi blir allt bättre på att vårda kommunens samlade tillgångar och ta hand om det vi gemensamt äger. Alliansen förstärker underhållet av fastigheter, VA-nät samt gator, gång- och cykelvägar. Detta för att förvalta kommunens resurser på bästa sätt och undvika kapitalförstöring.

Personalen är kommunens viktigaste resurs. För att vi ska kunna leverera kvalitativa tjänster till våra medborgare gäller det att vi har rätt kompetens och att det är rätt person på rätt plats. Kompetensförsörjningen de kommande åren är ett annat problem som påverkar kommunens utveckling. Antalet ungdomar som tar examen från våra utbildningar är färre än antalet äldre som lämnar arbetsmarknaden. Morgondagens kompetensförsörjning består bland annat av nyanlända och nyinflyttade.

 

Integration av nyanlända medborgare är en tredje utmaning. Det är viktigt att integrationen fungerar bra för att kompetensförsörjningen ska vara tillfredsställande, både till välfärden och till alla andra branscher. Det är en målmedveten resa att få nyanlända att matcha jobben, bland annat med förbättrade språkkunskaper och utbildningsnivåer. En väl genomförd integration skapar också ett sammanhållet och tryggt Motala. Alliansen har förstärkt kommunens egen arbetsmarknadsenhet för att bättre möta behoven på arbetsmarknaden och underlätta för att bidra till utveckling av välfärden.

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Vi har fokus på att personalen mår bra och trivs med sina jobb, ett systematiskt arbetsmiljöarbete för alla anställda är centralt. Det är en av förutsättningarna för att vi alla gör ett bra jobb och levererar till våra medborgare. 

 

Alliansens budget för 2022, som nu är antagen av kommunfullmäktige, kännetecknas av att vi tar ansvar för ekonomin, samtidigt som vi utvecklar Motala som kommun och dess verksamheter, och det gör vi med en budget i balans. Den resan startade Alliansen när vi tog över 2018, och den resan tänker vi hålla i. Alliansen Motala ser möjligheterna och vi visar vägen framåt för Motala. Med en ansvarstagande budget säkrar vi välfärdstjänsterna i framtiden.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så mycket kostade kommunens satsning i Varamon

Insändare: Arbetet med Folkets park och gatorna krockar inte

Regeringsbudgeten: Så mycket kan Motala och Vadstena få

Efter minussiffrorna: "De vi kommer minska är de som inte har utbildning"

Andersson om speciellt riksdagsöppnande: "Lite pirrigt"

Visa fler