Bra år för svenskarnas pension

Fonder som förvaltar svenskarnas allmänna pensionskapital hade ett rekordår 2019.

Det är det bästa året sedan starten på det nya, reformerade pensionssystemet, säger Niklas Ekvall, vd på Fjärde AP-fonden.

Fjolåret var ett starkt år för flera av fonderna som förvaltar det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Både Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden som publicerat sina årsbokslut redovisar rekordsiffror.

Syftet med AP-fonderna är att se till att det finns en trygghet i systemet när verkligheten ser ut som den har gjort under de senaste åren, sedan den stora kullen 40-talister blivit pensionärer.

När inbetalningarna till pensionssystemet understiger utbetalningarna som behöver göras till pensionärer tas mellanskillnaden från AP-fonderna.

Starkt börsår

AP-fonderna räknar med att göra nettoutbetalningar till pensionssystemet i ytterligare cirka 20 år.

Fjärde AP-fonden som är den största av buffertfonderna hade sitt bästa år sedan 2001 under förra året.

Finansmarknaderna har varit starka och vi har mycket aktier i portföljen. Men även många andra investeringar har gett bidrag, säger Niklas Ekvall på Fjärde AP-fonden.

Fonden hade en avkastning efter kostnader på 21,7 procent och redovisar ett resultat på 75 miljarder kronor efter kostnader och nettoutbetalningar till pensionssystemet på 6,5 miljarder kronor. Vid årets slut uppgick fondkapitalet till 418 miljarder kronor.

Överträffade avkastningsmål

Utvecklingen på börsmarknaderna avspeglas även i de andra AP-fonderna. Första AP-fonden hade i fjol sin bästa årliga avkastning på tio år – 15,1 procent. Resultatet landade på 48,6 miljarder kronor och fondkapitalet uppgick till cirka 366 miljarder vid årsskiftet.

"Det innebär att vi med god marginal överträffar våra långsiktiga mål", säger Teresa Isele, tillförordnad vd för Första AP-fonden, i ett pressmeddelande.

Målet för fonden över en fyraårsperiod är en snittavkastning på fyra procent.

Andra AP-fonden, som presenterade sitt bokslut tidigare i februari, överträffade sina långsiktiga avkastningsmål och nådde sitt högsta resultat någonsin 2019. Fondens avkastning efter kostnader var 15,9 procent och resultatet uppgick till 53 miljarder kronor. Totalt uppgick fondkapitalet till 381 miljarder kronor.

Även Tredje AP-fonden noterade sin bästa årliga avkastning på tio år, 17,6 procent. Resultatet för fjolåret uppgick till 59,5 miljarder kronor.

Sjätte AP-fonden har ännu inte redovisat sina bokslut för 2019.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om bokslutet för Tredje AP-fonden.

Fakta: AP-fonderna

De fem AP-fonderna, AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6 har i uppdrag att förvalta buffertkapitalet inom det allmänna pensionssystemet.

När inbetalningarna till pensionssystemet ett år understiger utbetalningarna till pensionärerna tas mellanskillnaden från AP-fonderna.

AP1, AP2, AP3 och AP4 har samma uppdrag men lite olika förvaltningsstrategier.

AP6 är specialiserad på onoterade investeringar.

Sjunde AP-fonden (AP7) förvaltar kapital inom premiepensionssystemet som också är en del av den allmänna pensionen.

De senaste tio åren har Första AP-fonden haft en genomsnittliga årlig avkastning på 8,1 procent efter kostnader.

Andra AP-fonden har haft en årlig genomsnittlig avkastning på 8,4 procent den senaste tioårsperioden.

Tredje AP-fonden har haft en årlig genomsnittlig avkastning på 8,7 procent de senaste tio åren.

Fjärde AP-fonden har haft en snittavkastning på 9,9 procent per år de senaste tio åren.

Sjätte AP-fonden har ännu inte redovisat bokslut för 2019.

Källa: AP-fonderna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa