Flera ledamöter i fullmäktige tyckte att måndagens ärende om Piraterna var minst sagt rörigt. Till slut stod det dock klart att majoriteten med minsta möjliga marginal fått igenom sin vilja att köpa anläggningen för 4,2 miljoner kronor. Enligt förslaget från tjänstemännen skulle Piraterna från början också betala tillbaka det marknadsföringsstöd för 2018 som man redan fått utbetalat. Pengarna fick klubben för att ens kunna köra sin sista match i serien. Under fullmäktigemötet presenterade dock kommunalråd Camilla Egberth (S) ett nytt förslag och där ingick inte längre något krav om att betala tillbaka de 200 000 kronorna som betalats ut.

– Enligt beslutet som togs i måndags så löser vi inte in Piraternas lån och marknadsföringsavtalet som finns fortsätter också att gälla, säger Camilla Egberth.

Kommundirektör Peter Ingesson förklarade i en intervju inför fullmäktigemötet att pengarna skulle krävas tillbaka från Piraterna eftersom de betalats ut till aktiebolaget och inte till föreningen, något som stred mot avtalet och kommunens regelverk. Nu meddelar dock Camilla Egberth att aktiebolaget kommer att betala tillbaka pengarna ändå så att kommunen kan betala ut dem till föreningen. Peter Ingesson bekräftar att man fört en sådan diskussion med Piraterna och att avsikten är att det ska ske.

– Vi tänker att de betalar tillbaka pengarna till oss och att vi sedan betalar ut dem till rätt konto, säger han.

Enligt avtalets första punkt betalar kommunen för att få ha sitt namn på anläggningen som även under nästa år då ska heta Motala arena. Utöver det ingår i avtalet att kommunens logga ska finnas på förarvästarna och att kommunens flagga hissas vid entrén vid hemmamatcher.

Är det rimligt att ni betalat 200 000 kronor för att få ha namnet på en arena som ni själva snart äger?

– Det är en del i avtalet, men det finns andra delar också. Nu har vi beslutat att det avtal som finns ska gälla, säger Camilla Egberth.

Artikelbild

| Marknadsföringsstödet gäller bland annat namnet på arenan.

Piraterna kör ju inte i elitserien nästa år, påverkar det beloppet i avtalet?

– Det har vi inte diskuterat i nuläget, säger Camilla Egberth.